Zaburzenia emocjonalne – depresja i podobne.

Zaburzenia emocjonalne to obszerne pojęcie zawierające przeróżnego rodzaju zakłócenia postępowania, sposobu myślenia oraz nastroju człowieka.

Choroby, zaburzeniaCiekawostkiPoradyZdrowie

Zaburzone dzieciństwo

Rate this post

Dziesięciolecia badań pokazują, jak negatywne wydarzenia z dzieciństwa – takie jak maltretowanie lub zaniedbanie – mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne danej osoby w dłuższej perspektywie. Wiąże się to z przewlekłymi chorobami, a nawet przedwczesną śmiercią.

Stres doświadczany w dzieciństwie może również wpływać na nasze geny i być przekazywany potomstwu. Więc dopóki cykl nie zostanie przerwany, może trwać z pokolenia na pokolenie.

Kiedy mówimy o przeciwnościach z dzieciństwa, może to obejmować konkretne doświadczenia, takie jak zaniedbanie, znęcanie się lub trauma. Może również obejmować niekorzystne warunki społeczno-ekonomiczne, takie jak ubóstwo, niski poziom wykształcenia czy bezrobocie.

Przyjrzyjmy się wpływowi poważnego konfliktu w domu – na przykład napięcia, kłótni słownych lub przemocy fizycznej. Weźmy pod uwagę również poważne trudności finansowe doświadczane w dzieciństwie. Udowodniono, że te dwa rodzaje przeciwności znacząco wpłynęły na różne problemy zdrowotne w wieku dorosłym: fizyczne, psychiczne i społeczne. Skutki nasilały się, gdy ludzie doświadczali w dzieciństwie zarówno konfliktu, jak i trudności finansowych.

Napięcia finansowe

Doświadczanie poważnego obciążenia finansowego w dzieciństwie może oznaczać niekontrolowany, przewlekły stres. Ten wzorzec stresu w ciele dziecka może stać się później przeszkodą w zdrowym rozwoju i efektywnej nauce. Napięcia finansowe mogą oznaczać, że dziecku zabraknie podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie, odzież i podręczniki szkolne.

Nasze doświadczenia z dzieciństwa kształtują naszą wiarę w siebie, innych i świat.

Badania pokazują, że taki poziom stresu może hamować zdolność człowieka do podejmowania decyzji, co może mieć długoterminowe konsekwencje. Zmniejsza to również prawdopodobieństwo, że dana osoba osiągnie pozytywne wyniki w późniejszym życiu.

Twoja finansowa przyszłość jest w tylko twoich rękach! Sprawdź.

Stres finansowy może bezpośrednio wpływać na system biologiczny i fizjologiczny, który jest ważny dla zachowania zdrowia w wieku dorosłym. Zmiany te mogą się utrzymywać, nawet jeśli dana osoba uniknie później niekorzystnej sytuacji, co z kolei może zagrozić jej zdrowiu i zachowaniu w wieku dorosłym.

Konflikt

Dorastanie w środowisku charakteryzującym się poważnymi konfliktami może również mieć wyraźny wpływ na rozwój psychologiczny i neurologiczny. Jednym z powodów jest to, że wzorzec nieprzewidywalnego, niekontrolowanego i przewlekłego stresu tworzy nadaktywny system reakcji na stres, który łatwo wyzwala czujność lub agresję. W sumie ogranicza to zdolność człowieka do regulowania emocji i zachowania.

Czy udaje ci się zatrzymać w tu i teraz?

Takie doświadczenia predysponują ludzi do niezdrowego stylu życia, takiego jak nadużywanie substancji lub zaburzenie jedzenia. Zaburza również układ odpornościowy, metaboliczny i autonomiczny, co oznacza, że ​​ma bezpośredni, biologiczny i trwały wpływ na zdolność człowieka do zachowania zdrowia.Narastające problemy zdrowotne

Narażenie na obciążenia finansowe lub konflikty w dzieciństwie wiąże się z podwyższonym ryzykiem wielu problemów zdrowotnych i społecznych w wieku dorosłym.

Jeśli chodzi o ogólny stan zdrowia, to ludzie, którzy dorastają w takich środowiskach, są bardziej narażeni na raka, otyłość lub cierpią na problemy zdrowotne – takie jak choroby układu krążenia, problemy z oddychaniem, ból fizyczny, a także problemy żołądkowe lub trawienne.

Choroby psychiczne i zaburzenia – sprawdź!

Ludzie, którzy mieli trudne dzieciństwo, częściej sięgają po alkohol, palą, nie przestrzegają diety i są mniej aktywni – często zachowując siedzący tryb życia.

Występuje większe ryzyko depresji, nieszczęścia, niezadowolenia z życia, samotności i poczucia zagrożenia. Przeciwności losu w dzieciństwie narażają ludzi na zwiększone ryzyko izolacji społecznej. Są mniej skłonni do interakcji z innymi i mają ogólną nieufność do innych ludzi.

Szkodliwe skutki

Wszystkie te problemy zdrowotne i społeczne prawdopodobnie będą się z czasem kumulować i nasilać, ostatecznie obniżając jakość życia ludzi, jednocześnie tworząc liczne, złożone i kosztowne potrzeby w zakresie opieki.

25% Europejczyków doświadczyło napięć finansowych lub konfliktów w dzieciństwie. Oznacza to, że co czwarty dorosły w Europie może być narażony na zwiększone ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych z powodu tego rodzaju przeciwności.

Z traumy trzeba otrząsnąć się stopniowo

Oprócz szkód w życiu dorosłym, obciążenia ekonomiczne związane z przeciwnościami losu w dzieciństwie w postaci nadmiernych kosztów opieki zdrowotnej mogą mieć ogromny wpływ na wydatki rządowe. Odpowiednie inwestowanie w walkę z przeciwnościami losu w dzieciństwie ostatecznie zaoszczędziłoby koszty społeczne .

Część rozwiązania musi obejmować pracę z dziećmi i rodzinami dotkniętymi przeciwnościami losu. Ale potrzebna jest również większa świadomość i zrozumienie szkodliwych skutków konfliktów i napięć finansowych w domu. Jest to ważne, ponieważ ostatecznie wpłynie to na dzieci, które dorastają w takich okolicznościach przez resztę ich życia.
Comment here