Zaburzenia emocjonalne – depresja i podobne.

Zaburzenia emocjonalne to obszerne pojęcie zawierające przeróżnego rodzaju zakłócenia postępowania, sposobu myślenia oraz nastroju człowieka.

Książki

Jak Jeść by Zdrowo Żyć

5/5 - (1 vote)

Ciekawość skłoniła mnie do zadania sobie pytania – czy codzienna dieta, oczywiście bez suplementacji, może dostarczyć wszystkich potrzebnych organizmowi znanych obecnie składników spożywczych?

Jest możliwe, aby codzienna dieta dostarczała człowiekowi wszytko, czego potrzebuje jego organizm

Autor książki, Robert Jarząbkiewicz, z widoczną troską o czytelników przedstawia wyniki własnych badań i wnioski oparte na tych doświadczeniach i przemyśleniach. Tytułowe pytanie rozwija tak, aby nie tylko szybko zaspokoić ciekawość, ale dostarczyć wiedzy umożliwiającej samodzielne podejmowanie właściwych decyzji w kwestii zdrowej żywności i zdrowego odżywiania.Wyjaśnia oczywiście, jak to robić, zachowując rozsądek, podejmując właściwe decyzje i nie narażając się na zbędne koszty ponoszone pod wpływem nachalnej reklamy, zwłaszcza telewizyjnej, najróżniejszych suplementów diety, przedstawianych jako niezbędne dla organizmu.

Wartości zaprezentowane w przystępnej formie pod postacią tabel autor uzupełnia przepisami proponowanej przez siebie zdrowej diety obejmującej 10 dni, podając jednocześnie właściwy sposób przyrządzenia żywności. Idąc za jego przykładem i realizując jego zalecenia, każdy czytelnik po lekturze książki z pewnością sam będzie mógł postępować zgodnie ze zdobytą wiedzą i – co ważniejsze – zgodnie z potrzebami swojego organizmu, i – co najważniejsze – chroniąc swoje zdrowie.

Zdrowa dieta to sposób odżywiania, który eliminuje produkty szkodliwe i procesy, które wywołują powstawanie produktów szkodliwych; to sposób odżywiania, który zapewnia maksymalne i optymalne pokrycie potrzeb naszego organizmu na energię, materiał budulcowy oraz inne substancje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju organizmu, których on sam nie wytwarza.
Comment here