Na temat zaburzeń emocjonalnych – depresja i podobne.

Zaburzenia emocjonalne to obszerne pojęcie zawierające przeróżnego rodzaju zakłócenia postępowania, sposobu myślenia oraz nastroju człowieka.

13 grudnia 2019

Kryzys wieku średniego wcale nie musi być smutny

6 grudnia 2019

10 najważniejszych korzyści zdrowotnych z gier planszowych

2 grudnia 2019

Kim jest trener i czym różni się od psychologa?

2 grudnia 2019

Psychologia czytania wpływa na to, jak – i co – czytamy

20 listopada 2019

Wariograf – Czy istnieją przeciwwskazania do jego zastosowania?

8 listopada 2019

Zalety i warunki dwujęzyczności

Wybrane artykuły:

Zaburzenia objawów somatycznych: objawy i leczenie

Zaburzenia objawów somatycznych ujawniają trudność w oddzieleniu wpływu, jaki ciało i umysł wywierają na zdrowie człowieka. Silne powiązanie między tymi dwoma wymiarami utrudnia diagnozowanie i leczenie tego rodzaju zaburzeń. Przed kontynuowaniem ważne jest, aby odróżnić je od zaburzeń psychosomatycznych. Chociaż oba typy mają wyzwalacz psychologiczny z objawami fizycznymi, z 

——————————-

Zaburzenie emocjonalne to niepełnosprawność emocjonalna – wszelkie zaburzenia psychiczne nie spowodowane przez wykrywalne nieprawidłowości, ograniczania mózgu, w których dominują poważne zaburzenia emocji.

Zaburzenia emocjonalne mogą wpływać na jednostkę w obszarach wykraczających poza emocjonalne. W zależności od konkretnego zaburzenia psychicznego, może to mieć wpływ na fizyczne, społeczne lub poznawcze umiejętności danej osoby.

Tego typu zaburzenia charakteryzują się następującymi cechami:

  • Niezdolność do budowania lub utrzymywania zadowalających relacji interpersonalnych.
  • Niezdolność do nauki, pracy której nie można odpowiednio wyjaśnić czynnikami intelektualnymi, sensorycznymi lub zdrowotnymi.
  • Spójne lub przewlekłe niewłaściwe zachowanie lub uczucia w normalnych warunkach.
  • Widoczny wszechobecny nastrój smutku lub depresji.
  • Widoczna tendencja do wywoływania fizycznych objawów, bólów lub nieuzasadnionych obaw związanych z problemami osobistymi lub szkolnymi, zawodowymi.

Choroby psychiczne to schorzenia, które zakłócają myślenie, odczuwanie, nastrój, zdolność do nawiązywania relacji z innymi i codzienne funkcjonowanie. Tak jak cukrzyca jest zaburzeniem trzustki, choroby psychiczne są stanami medycznymi, które często powodują zmniejszenie zdolności radzenia sobie ze zwykłymi wymaganiami życiowymi.