Na temat zaburzeń emocjonalnych – depresja i podobne.

Zaburzenia emocjonalne to obszerne pojęcie zawierające przeróżnego rodzaju zakłócenia postępowania, sposobu myślenia oraz nastroju człowieka.

29 lipca 2020

Życie bez nałogów

23 lipca 2020

Samotność w małżeństwie – jak to możliwe?

21 lipca 2020

Książki o zaburzeniach osobowości

20 lipca 2020

10 różnych poglądów na sens życia

20 lipca 2020

29 aspektów życia. Spojrzenie młodej kobiety

26 czerwca 2020

Życie po traumie

Wybrane artykuły:

Poetyckie podróże w głąb siebie

Zbiór wierszy Maksymiliana Brona (Odwrotność Raju) przesyconych dogłębną analizą postępowania człowieka, jego roli na ziemi, jego postrzegania świata i rzeczywistości. Czy literatura i poezja mogą pomóc przezwyciężyć depresję? Maksymilian Bron dzieli się z czytelnikami swoimi spostrzeżeniami o życiu, o ludziach, miłości i pięknie, a czyni to w sposób liryczny, rozsypująChoroby, zaburzenia

 

——————————-

Zaburzenie emocjonalne to niepełnosprawność emocjonalna – wszelkie zaburzenia psychiczne nie spowodowane przez wykrywalne nieprawidłowości, ograniczania mózgu, w których dominują poważne zaburzenia emocji.

Zaburzenia emocjonalne mogą wpływać na jednostkę w obszarach wykraczających poza emocjonalne. W zależności od konkretnego zaburzenia psychicznego, może to mieć wpływ na fizyczne, społeczne lub poznawcze umiejętności danej osoby.

Tego typu zaburzenia charakteryzują się następującymi cechami:

  • Niezdolność do budowania lub utrzymywania zadowalających relacji interpersonalnych.
  • Niezdolność do nauki, pracy której nie można odpowiednio wyjaśnić czynnikami intelektualnymi, sensorycznymi lub zdrowotnymi.
  • Spójne lub przewlekłe niewłaściwe zachowanie lub uczucia w normalnych warunkach.
  • Widoczny wszechobecny nastrój smutku lub depresji.
  • Widoczna tendencja do wywoływania fizycznych objawów, bólów lub nieuzasadnionych obaw związanych z problemami osobistymi lub szkolnymi, zawodowymi.

Choroby psychiczne to schorzenia, które zakłócają myślenie, odczuwanie, nastrój, zdolność do nawiązywania relacji z innymi i codzienne funkcjonowanie. Tak jak cukrzyca jest zaburzeniem trzustki, choroby psychiczne są stanami medycznymi, które często powodują zmniejszenie zdolności radzenia sobie ze zwykłymi wymaganiami życiowymi.