Na temat zaburzeń emocjonalnych – depresja i podobne.

Zaburzenia emocjonalne to obszerne pojęcie zawierające przeróżnego rodzaju zakłócenia postępowania, sposobu myślenia oraz nastroju człowieka.

17 czerwca 2019

Czym jest inteligencja emocjonalna?

17 czerwca 2019

Dlaczego wypalamy się zawodowo?

14 czerwca 2019

Jak czytanie zmniejsza stres – terapia czytaniem?

14 czerwca 2019

10 rzeczy, które możesz zrobić dla zdrowia psychicznego

14 czerwca 2019

Czym dokładnie jest terapia?

13 czerwca 2019

Odkrywanie prawdy o schizofrenii

Wybrane artykuły:

Czym jest inteligencja emocjonalna?

Inteligencja emocjonalna odnosi się do umiejętności identyfikowania własnych emocji i zarządzania nimi, a także emocji innych. Chociaż wśród psychologów panuje pewien brak porozumienia co do tego, co stanowi prawdziwą inteligencję emocjonalną, na ogół mówi się, że zawiera co najmniej trzy umiejętności: świadomość emocjonalną lub zdolność do identyfikowania i nazywania wChoroby, zaburzenia

 

——————————-

Zaburzenie emocjonalne to niepełnosprawność emocjonalna – wszelkie zaburzenia psychiczne nie spowodowane przez wykrywalne nieprawidłowości, ograniczania mózgu, w których dominują poważne zaburzenia emocji.

Zaburzenia emocjonalne mogą wpływać na jednostkę w obszarach wykraczających poza emocjonalne. W zależności od konkretnego zaburzenia psychicznego, może to mieć wpływ na fizyczne, społeczne lub poznawcze umiejętności danej osoby.

Tego typu zaburzenia charakteryzują się następującymi cechami:

  • Niezdolność do budowania lub utrzymywania zadowalających relacji interpersonalnych.
  • Niezdolność do nauki, pracy której nie można odpowiednio wyjaśnić czynnikami intelektualnymi, sensorycznymi lub zdrowotnymi.
  • Spójne lub przewlekłe niewłaściwe zachowanie lub uczucia w normalnych warunkach.
  • Widoczny wszechobecny nastrój smutku lub depresji.
  • Widoczna tendencja do wywoływania fizycznych objawów, bólów lub nieuzasadnionych obaw związanych z problemami osobistymi lub szkolnymi, zawodowymi.

Choroby psychiczne to schorzenia, które zakłócają myślenie, odczuwanie, nastrój, zdolność do nawiązywania relacji z innymi i codzienne funkcjonowanie. Tak jak cukrzyca jest zaburzeniem trzustki, choroby psychiczne są stanami medycznymi, które często powodują zmniejszenie zdolności radzenia sobie ze zwykłymi wymaganiami życiowymi.