Zaburzenia emocjonalne – depresja i podobne.

Zaburzenia emocjonalne to obszerne pojęcie zawierające przeróżnego rodzaju zakłócenia postępowania, sposobu myślenia oraz nastroju człowieka.

CiekawostkiDefinicjeEdukacjaEmocjePorady

Czym jest inteligencja emocjonalna i dlaczego jest ważna w miejscu pracy?

Rate this post

Emocje nie zawsze są tym, czym się wydają – ludzie to złożone istoty z szeregiem emocji, które mogą być trudne do odczytania. Na przykład ktoś okazujący gniewne emocje może w rzeczywistości maskować wielki smutek. Umiejętność odczytywania tych emocji i rozumienia, skąd się biorą, jest znana jako inteligencja emocjonalna.

W tym artykule przyjrzymy się, co oznacza inteligencja emocjonalna i omówimy jej znaczenie w miejscu pracy. Zbadamy umiejętności potrzebne do osiągnięcia wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej, korzyści płynące z inteligencji emocjonalnej w miejscu pracy i zagłębimy się w kilka przykładów.

Czym jest inteligencja emocjonalna?

Peter Salovey i John D Mayer stworzyli termin „inteligencja emocjonalna” już w 1990 roku. Inteligencja emocjonalna została następnie spopularyzowana przez autora i psychologa Daniela Golemana w wyniku jego książki na ten temat.

Więc co oznacza EI? Inteligencja emocjonalna, w skrócie EI, to zdolność rozpoznawania i rozumienia emocji. Łączy się to z okiełznaniem, obsługą i zarządzaniem tymi emocjami. Zamiast po prostu pozwalać emocjom szaleć, osoby inteligentne emocjonalnie mogą kontrolować własne emocje i rozumieć emocje innych.

Jak kontrolować impulsy emocjonalne? – SPRAWDŹ

Nie jest niczym niezwykłym działanie pod wpływem impulsu lub działanie w sposób, którego później żałujemy. I chociaż nie możemy cofnąć się w czasie i zmienić tego, co powiedzieliśmy lub zrobiliśmy, możemy wykorzystać umiejętności inteligencji emocjonalnej, aby kształtować sposób, w jaki postrzegamy sytuację. Stosując te umiejętności do określonych zadań i kontrolując to, jak się do nich czujemy, możemy wykorzystać te umiejętności do kierowania naszym myśleniem i działaniem.

Jak możesz zmierzyć swoją inteligencję emocjonalną?

Chociaż nie ma ustalonego sposobu pomiaru poziomu EQ, istnieją cztery sposoby, dzięki którym możesz spróbować zmierzyć swoją inteligencję emocjonalną. Te pierwsze trzy metody obejmują samo-raportowanie, sprawozdawczość innych i testy umiejętności.

Metoda samoopisowa polega na odpowiadaniu na pytania dotyczące siebie w skali 1-5. Sprawozdawczość dotycząca innych jest podobna, ale twoi koledzy są proszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące ciebie. Samoocena nie jest idealnym sposobem mierzenia swojego EQ, ponieważ odpowiedzi będą zależeć od twojej opinii o sobie, a nie od twojego prawdziwego poziomu umiejętności.

Raporty umiejętności składają się z pytań, które bezpośrednio sprawdzają Twoją zdolność do identyfikowania i regulowania emocji. Jest to przeciwieństwo pytań bardziej opartych na opinii w poprzednich dwóch.

Istnieje wiele testów EQ dostępnych online, ale powinieneś zachować ostrożność podczas ich używania, ponieważ nie wszystkie z nich są wiarygodnymi wskaźnikami twojego EQ.

Czwartą metodą i najpopularniejszym sposobem pomiaru inteligencji emocjonalnej jest test inteligencji emocjonalnej Mayera-Saloveya-Caruso (MSCEIT). Metoda ta składa się z mniejszych podtestów, które mierzą zdolność do identyfikowania, rozumienia i zarządzania emocjami.

Charakterystyka inteligencji emocjonalnej

Jak wygląda inteligencja emocjonalna? Psycholog Daniel Goleman nakreślił pięć głównych cech inteligencji emocjonalnej. Charakterystyki są następujące:

Samoświadomość

Wiąże się to z umiejętnością identyfikacji własnych emocji i uznania, skąd pochodzą twoje uczucia. Osoba inteligentna emocjonalnie powinna rozpoznawać emocje i zdawać sobie sprawę z tego, co je wywołało.

Samoregulacja

Możesz samodzielnie regulować swoje emocje, robiąc krok w tył i myśląc o tym, dlaczego czujesz się w określony sposób. Następnie możesz ocenić, jak chcesz temu zaradzić. Zrozumienie emocji i logiczne myślenie o tym, jak chcesz się czuć, może skutkować znacznie bardziej pozytywnymi uczuciami.

Empatia

Zdolność do empatii z innymi jest kluczową częścią stania się inteligentną emocjonalnie. Wczuwanie się w kogoś wymaga zrozumienia pozycji, w jakiej znajduje się druga osoba. W ten sposób możesz naprawdę wyobrazić sobie jej uczucia i emocje. Osoby z silnymi umiejętnościami empatii są w stanie zobaczyć rzeczy z innych perspektyw i są w stanie być bardziej włączające i przyjazne.

Motywacja

Kiedy będziesz w stanie regulować swoje emocje, znacznie łatwiej zmotywujesz się do robienia rzeczy. Bardziej pozytywne nastawienie do wyników może prowadzić do większej motywacji do wykonywania zadań. Będziesz pragnął pozytywnych emocji i wewnętrznego spełnienia w przeciwieństwie do zewnętrznych nagród.

Dotyczy to również motywowania innych; osoby inteligentne emocjonalnie mogą pomóc w rozpoznaniu emocji innych ludzi. Mogą to zrobić, dostosowując swoje zachowania i reakcje, aby pomóc im w osiągnięciu pozytywnych wyników i celów.

Umiejętności społeczne

Aby wykorzystać swoją inteligencję emocjonalną do pomocy innym, musisz mieć silne umiejętności społeczne. Wiąże się to z efektywną i wydajną komunikacją z innymi. Będziesz musiał wyrażać swoje myśli i pomagać innym kierować, co jest szczególnie ważne dla osób zainteresowanych rolami przywódczymi.

Czy iloraz emocjonalny jest ważniejszy niż iloraz intelektualny?

To często zadawane pytanie w odniesieniu do inteligencji emocjonalnej. Wiele osób ma tendencję do odrzucania EQ jako mniej ważnego, ale oba aspekty są w rzeczywistości niezwykle ważne. Podczas gdy IQ jest silnym wskaźnikiem Twoich możliwości i potencjału, EQ ma ogromny wpływ na sukces w wielu obszarach.

Udowodniono, że wysoki poziom EQ koreluje z wysokim poziomem sukcesu zawodowego, satysfakcji i sukcesu w związku. Biorąc to pod uwagę, IQ nadal pozostaje ważnym czynnikiem i jest również powiązane z podobnymi wynikami. Posiadanie wysokiego EQ może być czynnikiem różnicującym, jeśli chodzi o zapewnienie pracy lub awansu, zwłaszcza jeśli twoi konkurenci mają podobny poziom IQ do ciebie.

Znaczenie inteligencji emocjonalnej w miejscu pracy

Inteligencja emocjonalna odgrywa ogromną rolę w wielu aspektach pracy. Ci, którzy nigdy nie słyszeli o tym terminie, mogą kwestionować ważność EQ. Istnieją jednak dowody wskazujące na bezpośrednią korelację między inteligencją emocjonalną a wieloma aspektami związanymi z karierą. Badania wykazały związek między inteligencją emocjonalną a sukcesem zawodowym, wydajnością pracy i lepszym zdrowiem psychicznym.Warto wspomnieć, że inteligencja emocjonalna może mieć jeszcze większe znaczenie dla niektórych ról w miejscu pracy. Weźmy na przykład zasoby ludzkie – taka rola wiąże się z rozwiązywaniem konfliktów i reagowaniem na emocje pracowników. Role menedżerskie i przywódcze będą również obejmować dużo komunikacji, motywowania ludzi i przydzielania zadań, a wszystko to zostanie ulepszone wraz z wyższymi poziomami EQ. Biorąc to pod uwagę, wysoki poziom EQ będzie miał pozytywny wpływ na każdą rolę.

Posiadanie wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej przynosi korzyści nie tylko w miejscu pracy – może mieć pozytywny wpływ na wiele aspektów Twojego życia. Umiejętność zrozumienia emocji i zarządzania nimi może prowadzić do ogólnego lepszego spojrzenia na życie i sprawić, że poczujesz się bardziej pozytywnie na temat siebie i sytuacji.

Korzyści z inteligencji emocjonalnej w miejscu pracy

Więc teraz wiemy, dlaczego inteligencja emocjonalna jest tak wspaniałą umiejętnością. Ale jakie są korzyści z posiadania wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej w miejscu pracy?

Pozytywne interakcje

W pracy prawdopodobnie komunikujesz się ze współpracownikami, przełożonymi, interesariuszami i potencjalnymi klientami. Pozostawia to dużo miejsca na interakcje, w których zaangażowane są emocje, a inteligencja emocjonalna może być czynnikiem różnicującym w tych pozytywnych interakcjach.

Tworzenie połączeń

Połączona z pozytywnymi interakcjami, inteligencja emocjonalna otwiera możliwości nawiązania silnych więzi. Zrozumienie innych i wyjście z interakcji z bardziej pozytywnym nastawieniem może naprawdę zwiększyć Twoje szanse na nawiązanie znaczących kontaktów. To świetnie nadaje się do nawiązywania kontaktów, ogólnych interakcji w pracy, a także świetnie nadaje się do życia osobistego.

Motywowanie innych

Kiedy już dobrze zrozumiesz własne emocje oraz sposób odczytywania i dostosowywania emocji innych, będziesz w stanie motywować innych ludzi. Możesz pomóc współpracownikom stać się bardziej produktywnymi i być sobą. Jest to szczególnie ważne dla osób poszukujących stanowisk kierowniczych, ponieważ będziesz mieć kontrolę nad innymi członkami personelu i będziesz odpowiedzialny za ich kierowanie.

Perspektywy rozwoju kariery

Wysokie EQ jest pożądaną cechą dla pracowników, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że koreluje z wydajnością pracy. Nie trzeba dodawać, że pracodawcy będą szukać tych, którzy będą lepiej sobie radzić, więc posiadanie wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej może potencjalnie otworzyć drzwi do nowych ról i możliwości.

Umiejętności inteligencji emocjonalnej

Być może zastanawiasz się, jak zwiększyć swoje umiejętności inteligencji emocjonalnej, więc spójrzmy na niektóre umiejętności, które posiadają osoby inteligentne emocjonalnie. Jeśli chcesz zwiększyć swoje EQ, możesz zacząć od pracy nad tymi umiejętnościami.

Czytanie emocji innych

Rozszyfrowanie wypowiadanych słów nie jest jedynym sposobem odczytywania emocji podczas interakcji z ludźmi. Możesz także wziąć pod uwagę ich ton głosu, mimikę, gesty i ogólną mowę ciała. Możesz zacząć od zadawania więcej pytań o to, jak ludzie się czują i stając się bardziej ciekawi, jak zaczęli odczuwać emocje, które obecnie odczuwają.

Należy zauważyć, że nie wszyscy będą komunikować się w ten sam sposób. Niektóre osoby mogą mieć różne sposoby wyrażania swoich emocji i uczuć lub przede wszystkim okazywać emocje za pomocą środków wokalnych. Powinieneś starać się być inkluzywnym i rozumieć emocje na różne sposoby.

Na przykład niektórym osobom neuroróżnorodnym może nie być łatwo czytać lub wyrażać emocje za pomocą mimiki i mowy ciała. W takim przypadku możesz zadać więcej pytań, aby ocenić emocje współpracowników lub zamiast tego użyć pisemnych metod komunikacji. Ważne jest, aby znaleźć sposób komunikacji, który będzie wygodny dla obu stron.

Poruszanie się w sytuacjach stresujących

Możesz wykorzystać swoje rozumienie emocji, aby manipulować sytuacjami pod presją, takimi jak kłótnie lub ogólny konflikt. Mając silne zrozumienie tego, jak pojawiają się emocje i co one oznaczają, możesz wprowadzić zabawną lub uspokajającą energię do napiętej sytuacji, aby ją rozproszyć. To znowu jest bardzo ważna umiejętność dla tych, którzy chcą rozpocząć rolę lidera.

Bądź otwarty

Możesz pomóc zwiększyć swoją inteligencję emocjonalną, będąc bardziej szczerym i otwartym na własne emocje. Pomaga to innym wokół ciebie, pozwalając im więcej myśleć o emocjach. Może również pomóc w wyrażaniu własnych emocji i uznawaniu ich. Omawianie emocji może również pomóc w rozbudzeniu zainteresowania emocjami, co jest kolejnym kluczowym krokiem do uzyskania inteligencji emocjonalnej.

Przykłady inteligencji emocjonalnej w miejscu pracy

Jak wygląda inteligencja emocjonalna w miejscu pracy? Spójrzmy na kilka przykładów inteligencji emocjonalnej w pracy:

Krytyka

Świetnym przykładem inteligencji emocjonalnej w pracy jest konstruktywna krytyka. Dla wielu osób może to być niezwykle trudne doświadczenie i często skutkuje szybką reakcją negatywnych emocji. Zamiast reagować negatywnie, osoby inteligentne emocjonalnie zastanowią się nad sytuacją i zamienią ją w pozytywny wynik.

Jeśli potrafisz konstruktywnie używać krytyki i traktować ją jako doświadczenie edukacyjne, będziesz miał szansę poprawić się i pracować nad swoimi celami.

Wspieranie współpracowników

Jeśli kolega ma ciężki dzień – być może miał złe wieści lub jego obciążenie pracą jest przytłaczające – możesz wykorzystać swoje umiejętności, aby zmniejszyć jego poziom stresu. Zrozumienie ich emocji i wyciągnięcie pomocnej dłoni w celu zwiększenia ich pozytywnych emocji może prowadzić do szczęśliwszego miejsca pracy.

Empatia naprawdę wchodzi w grę. Postawienie się w czyjejś sytuacji pozwoli ci naprawdę się z nią zaangażować i coś zmienić. Może to być świetny sposób na rozpoczęcie komunikacji z różnymi odbiorcami, ponieważ zaczniesz rozumieć rzeczy z perspektywy wszystkich.

Produktywność w pracy

Środowisko, w którym wszyscy są zachęcani do myślenia o swoich emocjach, zamiast działać pod wpływem impulsu, może zwiększyć produktywność. Buduje się silniejsze relacje, ludzie są zmotywowani do cięższej pracy i jest mniej prawdopodobne, że pojawią się konflikty w sposobie pracy. Badania dowiodły, że osoby z wyższymi poziomami EQ mają znacznie wyższą liczbę sprzedaży na stanowiskach sprzedażowych, więc łatwo jest zobaczyć, jak można zwiększyć produktywność dzięki inteligencji emocjonalnej.

Końcowe przemyślenia

Inteligencja emocjonalna jest wyraźnie ważnym aspektem prosperowania w miejscu pracy – otworzy nowe możliwości i pozwoli nawiązać kontakt z innymi. Nie wspominając o zwiększonym poziomie pozytywności i satysfakcji, które odblokujesz dzięki umiejętności zarządzania emocjami.
Comment here