Zaburzenia emocjonalne – depresja i podobne.

Zaburzenia emocjonalne to obszerne pojęcie zawierające przeróżnego rodzaju zakłócenia postępowania, sposobu myślenia oraz nastroju człowieka.

CiekawostkiDefinicjeEdukacjaPoradyRelacje

Czym jest komunikacja interpersonalna i dlaczego jest ważna?

Rate this post

Nigdy nie lekceważ znaczenia umiejętności miękkich (zwane również umiejętnościami powszechnymi lub umiejętnościami podstawowymi, to umiejętności pożądane we wszystkich zawodach) w pokonywaniu życiowych wyzwań. Umiejętności komunikacyjne to jedna z najważniejszych umiejętności miękkich, która przydaje się we wszystkich dziedzinach życia, w tym w związkach, karierze i negocjacjach.

W tym artykule skupimy się w szczególności na komunikacji interpersonalnej, która stanowi ogromną część codziennego życia. Omówimy 4 zasady komunikacji interpersonalnej, główne typy, niektóre potencjalne bariery oraz różnicę między komunikacją interpersonalną a intrapersonalną. Na koniec podamy kilka najważniejszych wskazówek, jak skuteczniej komunikować się z innymi ludźmi.

Czym jest komunikacja interpersonalna?

Nawet jeśli nie słyszałeś o komunikacji interpersonalnej, robisz to codziennie, niekoniecznie się nad tym zastanawiając. Zasadniczo jest to proces wymiany przez ludzi pomysłów, informacji, uczuć i intencji poprzez wiadomości i sygnały.

Komunikacja interpersonalna obejmuje wszelkie interakcje między ludźmi – może to być twarzą w twarz, ale może również odbywać się online lub przez telefon. Komunikaty, które ludzie przekazują sobie nawzajem, mogą być werbalne i niewerbalne – komunikujemy się nie tylko poprzez to, co mówimy, ale także poprzez takie rzeczy, jak mowa ciała, ton głosu, mimika i gesty.

Różnica między komunikacją interpersonalną a intrapersonalną

Łatwo jest pomylić terminy, takie jak komunikacja interpersonalna i intrapersonalna, ale prawda jest taka, że ​​są to całkowite przeciwieństwa. Podczas gdy „inter” odnosi się do komunikacji między ludźmi lub grupami, „intra” odnosi się do komunikacji wewnątrz osoby lub grupy.

Ogólnie mówiąc, kiedy mówimy o komunikacji intrapersonalnej, odnosimy się do tego, jak komunikujemy się ze sobą. Niektóre przykłady wyjątkowo intrapersonalnej komunikacji obejmują naszą samoocenę, postrzeganie i oczekiwania. Chociaż oba rodzaje komunikacji są przydatne w wielu dziedzinach życia, żaden nie jest ważniejszy od drugiego. W porządku jest też być lepszym w jednym typie niż w drugim – w końcu wszyscy jesteśmy różni.

Cztery zasady komunikacji interpersonalnej

Rozważając komunikację interpersonalną, należy pamiętać o czterech głównych zasadach. Zasady te pomagają zademonstrować naturę relacji międzyludzkich i powinny zapewnić głębsze zrozumienie.

 • Nieunikniony. Nie da się uciec od interakcji z innymi ludźmi. Nawet jeśli wolisz spędzać czas samemu, prawdopodobnie będziesz regularnie komunikować się online z innymi.
 • Nieodwracalny. Nie możemy cofnąć tego, co mówimy lub robimy podczas interakcji z innymi. Nawet jeśli przeprosimy lub przedstawimy wyjaśnienie za to, co zrobiliśmy lub powiedzieliśmy, nasza pierwotna komunikacja nie może zostać cofnięta.
 • Skomplikowane. Ponieważ jest tak wiele aspektów komunikacji międzyludzkiej poza tym, co faktycznie zostało powiedziane, jest to z natury skomplikowane. Często rzeczy można interpretować na wiele różnych sposobów – a niektórym osobom o neuroróżnorodności może być szczególnie trudno wychwycić subtelne wskazówki. Podobnie wiele osób neurotypowych nie jest świadomych różnych stylów komunikacji, co może również powodować różne interpretacje.
 • Kontekstowy. Kontrolowanie sposobu odbierania naszej komunikacji może być trudne ze względu na inne czynniki. Kto odbiera komunikat, gdzie jest i dlaczego odbiera go w określony sposób? Większość z tego wynika z kontekstu.

Różne rodzaje komunikacji interpersonalnej

Komunikację interpersonalną można podzielić na cztery główne typy. Poniżej pokrótce wyjaśnimy, co oznacza każda z tych kategorii:

 • Werbalny. To wszystko dotyczy słów, które faktycznie wypowiadasz i obejmuje takie rzeczy, jak wybrany język, to, jak przekonująco mówisz, i użycie twierdzących dźwięków, takich jak „aha” i „widzę”.
 • Słuchający. Umiejętność uważnego słuchania jest jedną z najważniejszych umiejętności komunikacyjnych, niezależnie od tego, czy słuchasz fizycznie uszami, czy też jesteś uważny w inny sposób. Słuchanie może obejmować techniki takie jak wyjaśnianie i refleksja.
 • Komunikacja pisemna. Dobra komunikacja pisemna staje się coraz bardziej niezbędna, niezależnie od tego, czy używasz jej w miejscu pracy, czy w mediach społecznościowych. Obejmuje to takie rzeczy, jak przejrzystość, ton, gramatyka, a nawet takie rzeczy, jak interpunkcja i emotikony.
 • Komunikacja niewerbalna. Jak wspomniano wcześniej, obejmuje to wszystko, czego nie mówi się w rozmowie twarzą w twarz. To gesty, mowa ciała, mimika i ton głosu. Umiejętność wykorzystania tych niewerbalnych wskazówek i zauważenia ich u innych może być przydatna.

Przykłady komunikacji interpersonalnej

Aby jeszcze lepiej zrozumieć te cztery różne rodzaje komunikacji interpersonalnej, wymieniliśmy kilka przykładów i ujawniliśmy, do której kategorii należą:

 • Rozmowy telefoniczne. Ponieważ podczas rozmów telefonicznych słyszysz tylko głosy, musisz polegać na silnych umiejętnościach komunikacji werbalnej.
 • Prezentacje. Prezentując informacje, wykorzystujesz wszystkie cztery rodzaje komunikacji interpersonalnej. Musisz mówić wyraźnie, używać wskazówek niewerbalnych, słuchać odbiorcy i odwoływać się do tekstów pisanych.
 • E-mail. Podczas pisania e-maili potrzebna jest dobra komunikacja pisemna, zwłaszcza w miejscu pracy.
 • Występ w sztuce. Wykonawcy muszą używać połączenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, aby skutecznie przyciągnąć publiczność i przekazać swoje przesłanie.
 • SMS-y. Opiera się to na komunikacji pisemnej, ale jest mniej formalne niż e-maile lub listy i wymaga bardziej spersonalizowanego podejścia.

Dlaczego komunikacja interpersonalna jest ważna?

Jeśli do tej pory nie wyjaśniliśmy tego jasno, ponownie podkreślimy, że silne umiejętności komunikacji interpersonalnej mogą mieć pozytywny wpływ na wiele dziedzin życia. Na przykład jedno z badań opublikowanych w Eurasian Journal of Educational Research wykazało, że uczniowie, którzy otrzymali wykształcenie w zakresie umiejętności komunikacyjnych, wykazali znaczny wzrost skłonności empatycznych i zdolności do wyrażania emocji. Ponadto świetne umiejętności komunikacyjne często idą w parze z fantastycznymi umiejętnościami pracy zespołowej i przywódczymi, a te rzeczy sprawią, że będziesz bardziej atrakcyjny dla pracodawców.Umiejętności komunikacji interpersonalnej mogą poprawić relacje osobiste i zawodowe, pomagając w wyrażaniu myśli i jasnym przekazywaniu intencji. Dodatkowo, dzięki umiejętności słuchania, będziesz bardziej w stanie zrozumieć i wczuć się w innych.

Umiejętności efektywnego komunikowania się możemy uczyć się poprzez rozmaite kursy oraz szkolenia poświęcone komunikacji interpersonalnej. Szkolenia komunikacja interpersonalna realizowane są zarówno stacjonarnie w największych miastach w Polsce, jak też w postaci kursów online. Ich listę znajdziemy na https://eventis.pl/szkolenia/komunikacja-interpersonalna.

Jednak zmaganie się z aspektami komunikacji interpersonalnej nie czyni Cię niezdolnym lub mniej wartym niż ktokolwiek inny. Istnieje wiele powodów, dla których niektóre elementy komunikacji mogą być trudne, w tym bycie na spektrum autystycznym, lęk społeczny i radzenie sobie z innymi różnicami neurologicznymi lub problemami ze zdrowiem psychicznym.

Nikt nie powinien być zmuszony do zmiany tego, kim jest, aby być bardziej przyswajalnym dla innych – ale lepsze zrozumienie różnych rodzajów komunikacji interpersonalnej może być pomocne, a nawet uwalniające.

Potencjalne bariery w komunikacji interpersonalnej

Barierą w komunikacji interpersonalnej jest coś, co przeszkadza w odbiorze wiadomości. Może to prowadzić do nieporozumień, braku zainteresowania, a nawet obrazy.

Aby pomóc Ci zrozumieć, dlaczego czasami napotykamy problemy podczas komunikowania się z innymi, stworzyliśmy tę listę potencjalnych barier w komunikacji interpersonalnej. Bariery, które się pojawią, będą zależeć od sytuacji i zaangażowanych osób, ale są to wszystkie potencjalne problemy, o których należy pamiętać.

1. Za dużo technicznego żargonu

O ile nie rozmawiasz z ekspertami na temat, o którym mówisz, powinieneś unikać niepotrzebnego żargonu. Dotyczy to komunikacji werbalnej i pisemnej. Używanie zbyt dużej ilości niepotrzebnie technicznego języka może sprawić, że Twoja wiadomość będzie zagmatwana lub nawet niezrozumiała, a to, o czym mówisz, może zgubić się w tłumaczeniu. Zamiast tego zachowaj jasność i zwięzłość, zwracając uwagę na to, z kim rozmawiasz.

2. Niespójne wskazówki

Czasami możesz mówić coś słowami, ale za pomocą mowy ciała przekazujesz coś zupełnie innego. Nazywa się to niespójną wskazówką, ponieważ wysyłasz jednocześnie dwa przeciwstawne sygnały. Na przykład, jeśli uśmiechniesz się, gdy jesteś naprawdę zły, odbiorca prawdopodobnie źle zrozumie wiadomość, którą próbujesz przekazać.

3. Wybór złego medium

Niektóre media są bardziej odpowiednie niż inne dla niektórych rozmów. Na przykład rozmowy emocjonalne lepiej jest prowadzić twarzą w twarz, ponieważ możesz użyć werbalnych i niewerbalnych wskazówek, aby przekazać wiadomość. Wiadomości e-mail świetnie nadają się do przekazywania rutynowych informacji, a SMS-y lub wiadomości błyskawiczne nadają się do swobodnych rozmów i szybkich pytań.

4. Złe relacje

W przypadku braku zaufania między ludźmi, szczególnie w środowisku pracy, często pojawiają się problemy z komunikacją. Dzieje się tak, ponieważ z góry przyjęte wyobrażenia o związku mogą wpływać na skuteczne przekazywanie pewnych komunikatów – być może dlatego, że odbiorca nie zwraca należytej uwagi lub dlatego, że nie wierzy lub nie szanuje tego, co mówi rozmówca. Może to być pogorszone przez takie rzeczy, jak różnice kulturowe lub pokoleniowe, zwłaszcza gdy ludzie trzymają się stereotypów.

Ponadto struktury hierarchiczne w urzędach mogą również utrudniać komunikację interpersonalną, ponieważ młodsi pracownicy mogą odczuwać niechęć do właściwej komunikacji i przedstawiania swoich opinii seniorom.

5. Czynniki zewnętrzne

Podczas komunikacji interpersonalnej często występuje kilka niekontrolowanych czynników zewnętrznych. Czasami może to być hałas utrudniający słyszenie i skupienie, lub może to być słabe połączenie internetowe utrudniające rozmowę. Niestety, czynniki zewnętrzne nigdy nie znikną, ale ważne jest, aby pamiętać, aby być cierpliwym i brać pod uwagę drugą osobę lub osoby, z którymi się komunikujesz, gdy pojawiają się takie trudności.

Zaakceptuj fakt, że wymagające rozmowy są okazją do rozwoju i zajmij się wszystkimi problemami, gdy tylko poczujesz się spokojny i skupiony.

 • Ustal jasne oczekiwania, aby uniknąć nieporozumień.
 • Słuchaj uważnie i poświęć tej osobie całą swoją uwagę.
 • Rozpoznawaj i szanuj różnice osobiste.
 • Znajdź punkty porozumienia.
 • Spraw, aby druga osoba poczuła się wysłuchana, odzwierciedlając to, co powiedziała i zachęcając do kontaktu wzrokowego.
 • Używaj stwierdzeń „ja” zamiast „ty”, aby skupić się na własnych uczuciach i przekonaniach, a nie na osobie, z którą rozmawiasz. Twój ton rozmowy staje się łagodniejszy i mniej oskarżycielski.
 • Przy konstruowaniu informacji zwrotnych wypróbuj następujące podejście: opisz, co się stało, następnie jak się czujesz, a na koniec zakończ rozwiązanie, jak można to ulepszyć. Najlepiej wziąć odpowiedzialność za swoją reakcję i wymyślić, jak można coś ulepszyć.

Końcowe przemyślenia

Mam nadzieję, że ten artykuł pomógł ci poczuć się pewniej w komunikacji interpersonalnej. Niezależnie od tego, czy chcesz poprawić swoje umiejętności w miejscu pracy, czy w życiu osobistym, nigdy nie jest za późno na odświeżenie podstawowych umiejętności życiowych, takich jak komunikacja, kreatywność, inteligencja emocjonalna czy krytyczne myślenie.
Comment here