Zaburzenia emocjonalne – depresja i podobne.

Zaburzenia emocjonalne to obszerne pojęcie zawierające przeróżnego rodzaju zakłócenia postępowania, sposobu myślenia oraz nastroju człowieka.

EmocjePsychoterapiaRelacje

Wykorzystywanie seksualne dzieci – skutki przemocy seksualnej

5/5 - (1 vote)

Około 20% dorosłych kobiet i 5-15% dorosłych mężczyzn doświadczyło jakiejś formy wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie lub okresie dojrzewania. Wykorzystywanie seksualne dzieci, definiowane jako aktywność seksualna z udziałem dziecka w sytuacji nadużycia, może dotyczyć dzieci w każdym wieku.  Chociaż wprowadzane są programy zapobiegania napaściom seksualnym do szkół w wielu krajach, wierzymy, że najsilniejsza linia obrony przed wykorzystywaniem seksualnym dzieci zaczyna się w domu.

Rodzice są najważniejszym czynnikiem wpływającym na podejmowanie decyzji seksualnych przez młodego człowieka. Poprzez otwarte i uczciwe rozmowy z dziećmi, opiekunowie mają możliwość zapobiegania szkodliwym doświadczeniom seksualnym.  Odporność rozumie, że rodzice często czują, że brakuje im pewności siebie, słownictwa i zasobów, aby rozpocząć te rozmowy.

Kiedy powinienem zacząć rozmawiać o tym z moim dzieckiem?

Tak wcześnie jak to możliwe! Badania pokazują, że dzieci są najbardziej narażone na wykorzystywanie seksualne w wieku od 7 do 13 lat, dlatego dyskusje na temat profilaktyki muszą mieć miejsce w bardzo wczesnym okresie dzieciństwa.

Wskazówka: w przypadku młodszych dzieci spróbuj użyć słownictwa, takiego jak „czucie”. Odporność używa tego terminu, aby nauczyć młodsze dzieci, aby ufały swojej intuicji, gdy czują, że sytuacja, dotyk lub osoba nie są bezpieczne. Należy podkreślić, że to uczucie jest ważne, niezależnie od tego, czy dzieje się to w prawdziwym życiu, czy z doświadczenia online.

A co jeśli przemocy seksualnej wobec dziecka dopuścili się najbliżsi? Jak poznać, że dziecku dzieje się krzywda w jego rodzinnym „hermetycznym”  gronie najbliższych osób?

Nikt, kto nie zaznał molestowania na własnej skórze, nie zrozumie, co się dzieje w umyśle osoby, która przeżywa taki koszmar. Tym bardziej ciężko to zrozumieć, kiedy coś takiego spotyka niewinne dziecko. Z takimi przeżyciami zmaga się wiele osób – niewielu jednak o tym mówi głośno. Jedną z takich osób jest bohaterka książki pt. „Dzieciństwo? Czyli byłam molestowana seksualnie”, która sama przez wiele lat żyła w przeświadczeniu, że najlepiej jest milczeć. Prowadzi nas przez cały wiek dorastania i szczegółowo nakreśla, co ją spotkało i jakie ponosiła tego konsekwencje. A konsekwencją nie był tylko brak zaufania w stosunku do mężczyzn. Największą krzywdą, jakiej doznała to utrata dzieciństwa i brak wsparcia i miłości ze strony rodziny. To także złamane życie oraz samookaleczanie. To wiele lat terapii, wiele pobytów w szpitalach, zmaganie się z piętnem tej „innej” czy „wariatki”. „Dzieciństwo? …” to także opowieść o tym, jak poradzić sobie z taką sytuacją, jak odnaleźć w tym wszystkim siłę do tego, by walczyć, by chcieć żyć, by pomagać innym. Niezwykła, ale także niezmiernie smutna historia dziewczyny, która znalazła siłę w sobie, by stawić czoła przeciwnościom losu, nie poddać się i zmienić swoje życie na lepsze!

Co powinienem powiedzieć mojemu dziecku?

Powszechnie przyjmuje się, że wykorzystywanie seksualne dzieci jest zgłaszane niezgodnie z prawem.  Chociaż jest wiele powodów takiego stanu rzeczy, jednym z nich jest to, że wiele dzieci nigdy nie ujawnia nadużycia.  Wiele dzieci obawia się, że nie uwierzy lub nie sprawi, że sprawca będzie miał kłopoty.

Wskazówka:  Pozwól swojemu dziecku wiedzieć, że jego bezpieczeństwo jest bardzo poważne i ma pierwszeństwo przed wszelkimi innymi konsekwencjami rozmawiania z osobą dorosłą. Innym ważnym czynnikiem jest nauczanie dzieci poprawnych nazw genitaliów ma wiele zalet, ale może również ułatwić dziecku ujawnienie nadużyć.

Czy „dobry dotyk, zły dotyk” nadal jest właściwym sposobem na wyrażenie nadużycia seksualnego?

W przeszłości programy zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci często używały tego sformułowania. Jednakże, używając terminu „dobry” i „zły”, aby odróżnić wykorzystywanie seksualne od nie-seksualnych, wzmacnia pogląd, że każdy rodzaj dotyku seksualnego jest „zły” i niebezpieczny. Zdrowy stosunek do seksualności jest czynnikiem ochronnym dla dzieci.

Wskazówka: dotykania należy traktować jako bezpieczne lub niebezpieczne, a nie złe lub dobre. Bezpieczeństwo jest przecież podstawą działań prewencyjnych.

Jak ważne jest powiadomienie (uczenie) mojego dziecka o niebezpieczeństwie?

Jest dobrze udokumentowane, że sprawcy napaści są najczęściej znani przez dziecko. W rzeczywistości co najmniej 25% przypadków jest popełnianych przez krewnych.

Wskazówka: Pozwól dziecku wiedzieć, że ma prawo wyrażać co czuje, kto dotyka jego ciała i jak, niezależnie od tego, jak dobrze znają lub ufają danej osobie. Jeśli nie czują się komfortowo z pewnym dotykiem, niech wiedzą, że zawsze mają prawo powiedzieć „nie”.

Co powinienem nauczyć moje dziecko o tajemnicach?

Celem przestępcy jest uzyskanie współpracy od dziecka w celu zmniejszenia oporu i uniknięcia ujawnienia. Sekrety, bez względu na to, czy pochodzą z nieszkodliwych czynności, czy z niebezpiecznych elementów, są powszechnym narzędziem manipulacji, aby dziecko nie mogło się zwierzyć innym.  Proces ten nazywany jest procesem pielęgnacji.

Wskazówka: Naucz dziecko, że żadne dotykanie nigdy nie powinno być utrzymywane w tajemnicy. Jeśli ktoś, zwłaszcza starsze dziecko lub dorosły, prosi ich o zachowanie tajemnicy dotyku, powinni powiedzieć bezpiecznemu dorosłemu. Poinformuj dziecko, że nie ma powodu, by utrzymywać w tajemnicy, coś co sprawiło mu krzywdę. Jeśli ktoś poprosił ich o zachowanie tajemnicy zwłaszcza wobec „złego” dotyku, dziecko powinno wiedzieć, że coś jest nie tak.Najbardziej bezpośrednią osobą dotkniętą przemocą seksualną jest ofiara / osoba, która przeżyła, ale skutki przemocy seksualnej również wykraczają daleko poza osoby, które przeżyły, wpływając na ich najbliższe relacje, a także wpływając na społeczności i nasze społeczeństwo w ogóle.

Wpływ na ocalałego

Każdy, kto przeżył, reaguje na przemoc seksualną na swój własny, unikalny sposób. Osobisty styl, kultura i kontekst życia ocalałego mogą wpływać na te reakcje. Niektórzy wyrażają swoje emocje, inni wolą zachować swoje uczucia w środku. Niektórzy mogą od razu powiedzieć innym, co się stało, inni będą czekać tygodnie, miesiące, a nawet lata, zanim omówią atak, jeśli kiedykolwiek zdecydują się to zrobić. Ważne jest, aby szanować wybory i styl radzenia sobie z tym traumatycznym wydarzeniem każdej osoby. Niezależnie od tego, czy napaść została zakończona lub podjęta, i niezależnie od tego, czy zdarzyło się to niedawno, czy wiele lat temu, może to mieć wpływ na codzienne funkcjonowanie. Szeroki zakres reakcji może wpływać na ofiary. Następują pewne wspólne reakcje emocjonalne, psychologiczne i fizyczne.

Reakcje emocjonalne

 • Poczucie winy, wstyd, obwinianie się
 • Zakłopotanie
 • Strach, nieufność
 • Smutek
 • Wrażliwość
 • Izolacja

Reakcje psychologiczne

 • Koszmary
 • Retrospekcje
 • Depresja
 • Trudności z koncentracją
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Reakcje fizyczne

 • Zmiany w sposobie odżywiania lub snu
 • Zwiększona reakcja przestrachu
 • Obawy dotyczące bezpieczeństwa fizycznego
 • Brak kontroli
 • Gniew
 • Drętwienie
 • Zamieszanie
 • Szok, niedowierzanie
 • Odmowa
 • Niepokój
 • Zaburzenia odżywiania
 • Używanie lub nadużywanie substancji
 • Fobie
 • Niska samo ocena
 • Obrażenia fizyczne
 • Obawy dotyczące ciąży lub zakażenia STI lub HIV

Kiedy ktoś jest ofiarą przemocy seksualnej, ma wpływ nie tylko na osobę, która przeżyła, ale także na wszystkich ludzi wokół nich. Przemoc seksualna może dotyczyć wielu osób w życiu ofiary / osoby, która przeżyła: rodziców, przyjaciół, partnerów, dzieci, małżonków, kolegów z klasy i / lub współpracowników.

Częścią tego, co sprawia, że ​​tak trudno jest bliskim, to niewiedza, co powiedzieć lub zrobić, ale istnieją sposoby na zaoferowanie konstruktywnej pomocy, a także uzyskanie wsparcia.

Niech wiedzą, że im wierzysz

Zbyt często ujawnianie spotyka się ze sceptycyzmem lub całkowitym niedowierzaniem. Po prostu pozwalanie pokrzywdzonemu wiedzieć, że mu wierzysz i że stoisz za nim, ma sens. Pamiętaj, że chociaż możesz mieć silną reakcję na to, co się wydarzyło, ważne jest, aby skupić się na uczuciach i reakcjach pokrzywdzonych, a nie własnych.

Pozwól osobie poszkodowanej podjąć własne decyzje

Ten punkt może być bardzo trudny, jednak ważne jest, aby pamiętać, że z powodu gwałtu, który przeżyła osoba, straciła również kontrolę nad swoim życiem. Przywrócenie tej kontroli jest bardzo ważne. Spróbuj zrozumieć decyzje ocalałego, nawet jeśli zdecydują się na podjęcie decyzji o ujawnieniu.  Jeśli chce rozmawiać, spróbuj być otwartym słuchaczem. Jeśli wolą nie mówić o napaści, spróbujcie wspierać się w inny sposób, dając im do zrozumienia, że ​​troszczycie się o niego / ją i jesteście gotowi zawsze pomóc, jeśli tego będą potrzebować.

Twoje wsparcie również ma znaczenie. To, w jaki sposób reagujesz na ofiarę / osobę, która przeżyła powyższego, może pozytywnie wpłynąć na proces leczenia. W badaniach osób, które przeżyły napaść na tle seksualnym, otrzymywanie wsparcia społecznego wiązało się z wieloma pozytywnymi wynikami, w tym pozytywną zmianą życia i wzrostem, a także zmniejszeniem PTSD i objawów depresyjnych. Niektóre z tych badań wykazały, że im więcej osób otrzymało wsparcie, tym mniej miało objawów PTSD.
Comments (1)

 1. […] wiele różnych doświadczeń, które mogą stanowić traumę. Na przykład wykorzystywanie fizyczne lub seksualne może być dla dzieci wyraźnie traumatyczne. Jednorazowe wydarzenia, takie jak wypadek samochodowy […]

Comment here