Zaburzenia emocjonalne – depresja i podobne.

Zaburzenia emocjonalne to obszerne pojęcie zawierające przeróżnego rodzaju zakłócenia postępowania, sposobu myślenia oraz nastroju człowieka.

Choroby, zaburzeniaDefinicjeUzależnienia

Skutki uzależnienia od narkotyków

Rate this post

Narkotyki to substancje chemiczne wpływające aktywnie na organizm i mózg. Różne leki mogą mogą różnie wpływać na organizm. Niektóre skutki stosowania narkotyków obejmują długotrwałe i trwałe konsekwencje zdrowotne. Mogą nawet dalej wpływać nawet po zaprzestaniu przyjmowania substancji.

Historia jakich nie brakuje w dzisiejszym świecie. Monika Jagodzińska w książce ukazuje życie, walkę o wyjście z uzależnienia i o lepszą przyszłość młodego mężczyzny i jego rodziny. Mamy możliwość poznać jak funkcjonują różne ośrodki odwykowe w Polsce, na jakich zasadach, a ponadto poznajemy ludzi, którzy tymczasowo w nich przebywają by poddać się leczeniu. Mamy możliwość przyjrzeć się również pracy terapeutów. Polecamy książkę „Uzależniony. Droga do trzeźwości. Na podstawie życia Adama Gałęskiego”.

KSIĄŻKA W OFERCIE SPRZEDAŻY – https://tylkorelaks.pl/903-uzalezniony-droga-do-trzezwosci.html

Istnieje kilka sposobów przyjmowania narkotyków, w tym poprzez wstrzyknięcie, inhalacje i spożycie. Skutki działania leku na organizm mogą zależeć od sposobu jego podania. Na przykład wstrzyknięcie leków bezpośrednio do krwiobiegu ma natychmiastowy wpływ, podczas gdy połknięcie ma efekt opóźniony. Jednak wszystkie nadużywane leki wpływają na mózg. Powodują, że duże ilości dopaminy, neuroprzekaźnika, który pomaga regulować nasze emocje, motywację i uczucie przyjemności, zalewa mózg i wywołuje „haj”. W końcu narkotyki mogą zmienić sposób działania mózgu i wpłynąć na zdolność osoby do dokonywania wyborów, prowadząc do intensywnych zachcianek i kompulsywnego zażywania narkotyków. Z biegiem czasu to zachowanie może przekształcić się w uzależnienie od substancji lub narkomanię.

Obecnie ponad 7 milionów ludzi cierpi na zaburzenia związane z zażywaniem narkotyków i substancji psychoaktywnych, a co czwarty zgon jest skutkiem nielegalnego używania narkotyków. W rzeczywistości więcej zgonów, chorób i niepełnosprawności jest związanych z nadużywaniem narkotyków niż jakikolwiek inny stan zdrowia, któremu można zapobiec. Osoby uzależnione od narkotyków i alkoholu są również bardziej narażone na niezamierzone urazy, wypadki i incydenty związane z przemocą w rodzinie.

Zaburzenia związane z zażywaniem narkotyków wiążą się z szerokim zakresem krótko- i długoterminowych skutków zdrowotnych. Mogą się różnić w zależności od rodzaju narkotyku, jego ilości i częstotliwości oraz ogólnego stanu zdrowia. Ogólnie rzecz biorąc, nadużywania narkotyków i uzależnienia mogą mieć daleko idące skutki. Mogą wpływać na prawie każdy organ w ludzkim ciele.

Skutki uboczne uzależnienia od narkotyków mogą obejmować:

 • Osłabiony układ odpornościowy, zwiększający ryzyko chorób i infekcji
 • Choroby serca, od nieprawidłowej częstości akcji serca po zawały serca i zapadnięte żyły oraz infekcje naczyń krwionośnych spowodowane wstrzyknięciami leków
 • Nudności i ból brzucha, które mogą również prowadzić do zmian apetytu i utraty wagi
 • Zwiększone obciążenie wątroby, które naraża osobę na ryzyko znacznego uszkodzenia lub niewydolności wątroby
 • Napady, udar, splątanie i uszkodzenie mózgu
 • Choroba płuc
 • Problemy z pamięcią, uwagą i podejmowaniem decyzji, które utrudniają codzienne życie

Najpoważniejszymi konsekwencjami zdrowotnymi nadużywania narkotyków jest śmierć. Największy wzrost odnotowano w przypadku zgonów związanych z syntetycznymi opioidami i heroiną. W ciągu ostatnich 12 miesięcy 212 000 osób w wieku 12 lat lub starszych po raz pierwszy użyło heroiny. Każdego dnia ponad 90 Amerykanów umiera po przedawkowaniu opioidów.

Wpływ narkomanii na mózg

Wszystkie narkotyki – nikotyna, kokaina, marihuana i inne – wpływają na obwód „nagrody” mózgu, który jest częścią układu limbicznego. Ten obszar mózgu wpływa na instynkt i nastrój. Leki działają na ten układ, który powoduje, że duże ilości dopaminy – substancji chemicznej w mózgu, która pomaga regulować emocje i uczucia przyjemności – zalewają mózg. Ten zalew dopaminy jest tym, co powoduje „haj”. To jedna z głównych przyczyn uzależnienia od narkotyków.Chociaż początkowe zażywanie narkotyków może być dobrowolne, mogą one zmienić chemię mózgu. Może to faktycznie zmienić sposób działania mózgu i wpłynąć na zdolność osoby do dokonywania wyborów. Może prowadzić do silnych zachcianek i kompulsywnego zażywania narkotyków. Z biegiem czasu to zachowanie może przekształcić się w uzależnienie od substancji lub uzależnienia od narkotyków i alkoholu.

Alkohol i substancje psychoaktywne może mieć krótko- i długoterminowe skutki dla mózgu i zakłóca szlaki komunikacyjne w mózgu. Mogą one wpływać na nastrój, zachowanie i inne funkcje poznawcze.

Uszkodzenie mózgu może również wystąpić w wyniku niedoborów żywieniowych wywołanych alkoholem i narkotykami, napadów wywołanych alkoholem i chorób wątroby. U kobiet w ciąży ekspozycja na alkohol może wpływać na mózg nienarodzonych dzieci, powodując zaburzenia ze spektrum alkoholu u płodu.

Podaje się, że problemy z mózgiem wywołane alkoholem można często skorygować za pomocą odpowiedniego leczenia. Abstynencja od alkoholu i narkotyków przez miesiące lub lata może pomóc częściowo naprawić zdolności myślenia, takie jak umiejętności pamięci.

Wpływ narkotyków na zachowanie

Zaburzenia związane z zażywaniem substancji mogą prowadzić do wielu problemów behawioralnych, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej, które mogą obejmować:

 1. Paranoja
 2. Agresywność
 3. Halucynacje
 4. Nałóg
 5. Przestępczość
 6. Impulsywność
 7. Utrata samokontroli

Te skutki nadużywania narkotyków mają poważne konsekwencje, takie jak przerwy w pracy, przestępstwa karalne, wypadki i obrażenia. W rzeczywistości alkohol i narkotyki są częściowo przyczyną około 80% przestępstw prowadzących do kary więzienia w Stanach Zjednoczonych ale i na całym świecie. Incydenty te obejmują przemoc domową, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz przestępstwa związane z uszkodzeniem mienia. Prawne i nielegalne narkotyki z wyłączeniem alkoholu są przyczyną około 16% wypadków samochodowych .

Poznaj fakty:

 1. Leki na receptę ustępują jedynie marihuanie jako najczęściej nadużywanych nielegalnych narkotyków w kraju.
 2. 4,3 miliona Amerykanów zaangażowało się w pozamedyczne stosowanie leków na receptę w ciągu jednego miesiąca.
 3. Według SAMHSA prawie 2 miliony Amerykanów spełniło kryteria zaburzeń związanych z używaniem leków na receptę w 2014 roku.
 4. Leki na receptę to jedne z najczęściej nadużywanych substancji, prowadzące do wzrostu przedawkowania opioidów w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej dekady.
 5. Badania sugerują, że nadużywanie opioidów na receptę kosztuje gospodarkę Stanów Zjednoczonych około 78,5 miliarda rocznie.

Leczenie

Każdy, kto prowadzi terapię odwykową, powinien dostosować ją do indywidualnych potrzeb, aby zapewnić jej skuteczność. Leczenie może obejmować niektóre z następujących elementów:

 • Terapia behawioralna, która pomaga ludziom budować pozytywne strategie radzenia sobie i rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów.
 • Terapia grupowa, która daje ludziom szansę poznania, podzielenia się i przepracowania psychologicznych aspektów zdrowienia z grupą rówieśników pod profesjonalnym kierownictwem.
 • Leki pomagające zminimalizować objawy odstawienia.
 • Dodatkowa opieka medyczna, która może obejmować szkolenie zawodowe i inne zasoby dotyczące problemów związanych z przewlekłym nadużywaniem narkotyków, takich jak choroby psychiczne, bezrobocie i schorzenia.

Podsumowanie

Nadużywanie narkotyków może wpływać na kilka aspektów zdrowia fizycznego i psychicznego danej osoby. Niektóre leki mogą powodować senność i dysfunkcję oddychania, podczas gdy inne mogą powodować bezsenność, paranoję lub halucynacje. Przewlekłe zażywanie narkotyków wiąże się z chorobami układu krążenia, nerek i wątroby.

Oprócz skutków fizycznych, nadużywanie narkotyków może niekorzystnie wpływać na relacje, życie domowe i zawodowe oraz zdrowie psychiczne. Opiekunowie powinni dostosować leczenie do potrzeb danej osoby. Organizacje środowiskowe i programy leczenia finansowane przez państwo zwykle obejmują połączenie terapii behawioralnej, terapii grupowej i leków.
Comment here