Zaburzenia emocjonalne – depresja i podobne.

Zaburzenia emocjonalne to obszerne pojęcie zawierające przeróżnego rodzaju zakłócenia postępowania, sposobu myślenia oraz nastroju człowieka.

Choroby, zaburzeniaEmocjeRelacje

Różne rodzaje zaburzeń osobowości

Rate this post

Zaburzenie osobowości jest rodzajem zaburzenia psychicznego, w którym masz sztywny i niezdrowy wzór myślenia, funkcjonowania i zachowania. Osoba z zaburzeniem osobowości ma problemy z postrzeganiem i odnoszeniem się do sytuacji i ludzi. Powoduje to poważne problemy i ograniczenia w relacjach, działaniach społecznych, pracy i szkole.

Książki o problemach z psychiką – http://www.psychoskok.pl/aktualnosci/ksiazki-o-problemach-z-psychika/

W niektórych przypadkach możesz nie zdawać sobie sprawy, że masz zaburzenie osobowości, ponieważ twój sposób myślenia i zachowania wydaje Ci się naturalny. I możesz winić innych za wyzwania, przed którymi stoisz.

Zaburzenia osobowości zwykle zaczynają się w wieku nastoletnim lub wczesnej dorosłości. Istnieje wiele rodzajów zaburzeń osobowości. Niektóre typy mogą stać się mniej oczywiste w średnim wieku.

Autobiograficzne książki o borderline  – http://www.psychoskok.pl/aktualnosci/autobiograficzne-ksiazki-o-borderline/

Objawy

Rodzaje zaburzeń osobowości są pogrupowane w trzy typy, oparte na podobnych cechach i objawach. Wiele osób z jednym zaburzeniem osobowości ma również objawy co najmniej jednego dodatkowego zaburzenia osobowości. Nie jest konieczne wykazywanie wszystkich wymienionych objawów w celu zdiagnozowania zaburzenia.

Typy zaburzeń osobowości

Skupisko zaburzenia osobowości charakteryzuje się dziwnym, ekscentrycznym myśleniem lub zachowaniem. Obejmują one paranoidalne zaburzenie osobowości, schizoidalne zaburzenie osobowości i schizotypowe zaburzenie osobowości.

 

Paranoiczne zaburzenie osobowości

 • Wszechobecna nieufność i podejrzliwość wobec innych i ich motywów
 • Nieuzasadnione przekonanie, że inni próbują cię skrzywdzić lub oszukać
 • Nieuzasadnione podejrzenie lojalności lub wiarygodności innych osób
 • Wahanie do zwierzenia się innym z powodu nieuzasadnionego strachu, że inni wykorzystają informacje przeciwko tobie
 • Postrzeganie niewinnych uwag lub sytuacji niezagrażających jako osobiste obelgi lub ataki
 • Gniewna lub wroga reakcja na postrzegane lekceważenie lub obelgi
 • Tendencja do trzymania urazy
 • Nieuzasadnione, powtarzające się podejrzenie, że małżonek lub partner seksualny jest niewierny

Schizoidalne zaburzenie osobowości

 • Brak zainteresowania relacjami społecznymi lub osobistymi, wolę być sam
 • Ograniczony zakres ekspresji emocjonalnej
 • Niemożność czerpania przyjemności z większości czynności
 • Niemożność odebrania normalnych wskazówek społecznych
 • Mały lub całkowity brak zainteresowania seksem z inną osobą

Schizotypowe zaburzenie osobowości

 • Osobliwy strój, myślenie, przekonania, mowa lub zachowanie
 • Dziwne doświadczenia percepcyjne, takie jak słyszenie głosu, szepty
 • Płaskie emocje lub nieodpowiednie reakcje emocjonalne
 • Lęk społeczny i brak lub dyskomfort w bliskich związkach
 • Obojętna, nieodpowiednia lub podejrzana reakcja na innych
 • „Magiczne myślenie” – przekonanie, że możesz wpływać na ludzi i wydarzenia za pomocą swoich myśli
 • Przekonanie, że niektóre przypadkowe incydenty lub zdarzenia mają ukryte wiadomości przeznaczone tylko dla Ciebie

 

Schizofreniczny obraz świata

Zaburzenia osobowości typu B

Zaburzenia osobowości grupy B charakteryzują się dramatycznym, nadmiernie emocjonalnym lub nieprzewidywalnym myśleniem lub zachowaniem. Obejmują one antyspołeczne zaburzenie osobowości, zaburzenie osobowości z pogranicza, zaburzenie osobowości histrionicznej i narcystyczne zaburzenie osobowości.Aspołeczne zaburzenie osobowości

 • Lekceważenie potrzeb i uczuć innych
 • Uporczywe kłamstwo, kradzież, używanie pseudonimów, oszukiwanie innych
 • Powtarzające się problemy z prawem
 • Powtarzające się naruszanie praw innych osób
 • Agresywne, często gwałtowne zachowanie
 • Lekceważenie bezpieczeństwa siebie lub innych
 • Zachowanie impulsywne
 • Konsekwentnie nieodpowiedzialny
 • Brak wyrzutów sumienia za zachowanie

Zaburzenie osobowości borderline

 • Impulsywne i ryzykowne zachowania, takie jak niebezpieczny seks, hazard lub objadanie się
 • Niestabilny lub kruchy obraz własny
 • Niestabilne i intensywne relacje
 • Emocjonalna huśtawka nastrojów, często jako reakcja na stres interpersonalny
 • Zachowania samobójcze lub groźby samookaleczenia
 • Intensywny strach przed samotnością lub porzuceniem
 • Ciągłe uczucie pustki
 • Częste, intensywne przejawy gniewu
 • Paranoja związana ze stresem, która pojawia się i znika

Książki o borderline – http://www.psychoskok.pl/tag-produktu/borderline/

Histrioniczne zaburzenie osobowości

 • Ciągle szukanie uwagi
 • Zbyt emocjonalne, dramatyczne lub prowokujące seksualnie podejście, by zwrócić na siebie uwagę
 • Dramatycznie mówienie z silnymi opiniami, ale niewiele faktów lub szczegółów na ich poparcie
 • Łatwo ulegają wpływom innych
 • Płytkie, szybko zmieniające się emocje
 • Nadmierne zainteresowanie wyglądem fizycznym
 • Uważa, że ​​relacje z innymi są bliższe niż w rzeczywistości

Narcystyczne zaburzenie osobowości

 • Wiara, że ​​jesteś wyjątkowy i ważniejszy od innych
 • Fantazje o sile, sukcesie i atrakcyjności
 • Nieuznawanie potrzeb i uczuć innych
 • Przesada w osiągnięciach lub talentach
 • Oczekiwanie stałej chwały i podziwu
 • Arogancja
 • Nieuzasadnione oczekiwania na przysługi i zalety, często wykorzystujące inne
 • Zazdrość innym lub przekonanie, że inni ci zazdroszczą

Zaburzenia osobowości typu C

Zaburzenia osobowości typu C charakteryzują się niespokojnym, lękliwym myśleniem lub zachowaniem. Należą do nich unikalne zaburzenie osobowości, zależne zaburzenie osobowości i zaburzenie osobowości obsesyjno-kompulsyjne.

Osobowość unikająca

 • Zbyt wrażliwy na krytykę lub odrzucenie
 • Czuje się nieodpowiedni, gorszy lub nieatrakcyjny
 • Unikanie czynności wymagających kontaktu interpersonalnego
 • Społecznie zahamowany, lękliwy i odizolowany, unikający nowych czynności lub spotykający nieznajomych
 • Niezwykła nieśmiałość w sytuacjach społecznych i relacjach osobistych
 • Strach przed dezaprobatą, zawstydzeniem lub ośmieszeniem

Zależne zaburzenie osobowości

 • Nadmierna zależność od innych i odczuwanie potrzeby opieki
 • Uległość lub przywiązanie do innych
 • Lęk przed koniecznością zapewnienia sobie opieki lub nie radzenie sobie w przypadku pozostawienia samym
 • Brak pewności siebie, wymagający od innych nadmiernej porady i zapewnienia, by podejmować nawet niewielkie decyzje
 • Trudności w samodzielnym rozpoczynaniu lub wykonywaniu projektów z powodu braku pewności siebie
 • Trudności w nieporozumieniu z innymi, obawa przed dezaprobatą
 • Tolerancja złego lub obraźliwego traktowania, nawet gdy dostępne są inne opcje
 • Pilna potrzeba nawiązania nowego związku po zakończeniu bliskiego związku

Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenie osobowości

 • Zaabsorbowanie szczegółami, porządkiem i zasadami
 • Ekstremalny perfekcjonizm, powodujący dysfunkcję i stres, gdy doskonałość nie jest osiągnięta, na przykład poczucie niemożności ukończenia projektu, ponieważ nie spełniasz własnych ścisłych standardów
 • Pragnienie kontrolowania ludzi, zadań i sytuacji oraz niemożność przekazywania zadań
 • Zaniedbanie przyjaciół i przyjemnych zajęć z powodu nadmiernego zaangażowania w pracę lub projekt
 • Nie można odrzucić uszkodzonych lub bezwartościowych przedmiotów
 • Sztywność i upartość
 • Nieelastyczny wobec moralności, etyki lub wartości
 • Ścisła, skąpa kontrola nad budżetem i wydawaniem pieniędzy

Książka daje nadzieję wszystkim osobom chorym na całkowite wyleczenie. Zawiera zestaw ćwiczeń, które mają pomóc w weryfikacji własnych myśli i odkryciu prawdy, czy należy im wierzyć, czy nie.

Kiedy iść do lekarza

Jeśli masz jakiekolwiek oznaki lub objawy zaburzenia osobowości, skontaktuj się z lekarzem lub innym specjalistą podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistą zdrowia psychicznego. Nieleczone zaburzenia osobowości mogą powodować znaczące problemy w twoim życiu, które mogą się pogorszyć bez leczenia.

Przyczyny

Osobowość to połączenie myśli, emocji i zachowań, które sprawiają, że jesteś wyjątkowy. To sposób, w jaki patrzysz, rozumiesz i odnosisz się do świata zewnętrznego, a także jak postrzegasz siebie. Formy osobowości w dzieciństwie kształtują się poprzez interakcję:

 • Twoje geny. Pewne cechy osobowości mogą zostać przekazane tobie przez rodziców przez odziedziczone geny. Te cechy są czasem nazywane twoim temperamentem.
 • Twoje środowisko Obejmuje to otoczenie, w którym dorastałeś, wydarzenia, które miały miejsce, oraz relacje z członkami rodziny i innymi osobami.

Uważa się, że zaburzenia osobowości są spowodowane połączeniem tych wpływów genetycznych i środowiskowych. Twoje geny mogą narazić cię na rozwój zaburzeń osobowości, a sytuacja życiowa może wywołać faktyczny rozwój.

Czynniki ryzyka

Chociaż dokładna przyczyna zaburzeń osobowości nie jest znana, wydaje się, że pewne czynniki zwiększają ryzyko rozwoju lub wywołania zaburzeń osobowości, w tym:

 • Historia rodzinna zaburzeń osobowości lub innych chorób psychicznych
 • Obelżywe, niestabilne lub chaotyczne życie rodzinne w dzieciństwie
 • Zdiagnozowano zaburzenie zachowania w dzieciństwie
 • Różnice w chemii i strukturze mózgu

Powikłania

Zaburzenia osobowości mogą znacznie zakłócić życie zarówno osoby dotkniętej chorobą, jak i osób dbających o nią. Zaburzenia osobowości mogą powodować problemy w związkach, pracy lub szkole i mogą prowadzić do izolacji społecznej lub nadużywania alkoholu lub narkotyków.
Comment here