Zaburzenia emocjonalne – depresja i podobne.

Zaburzenia emocjonalne to obszerne pojęcie zawierające przeróżnego rodzaju zakłócenia postępowania, sposobu myślenia oraz nastroju człowieka.

Choroby, zaburzeniaCiekawostki

Czy iluzja wklęsłej maski jest testem na schizofrenię?

5/5 - (1 vote)

Być może już wiesz, że możliwe objawy schizofrenii mogą obejmować urojenia i omamy. Ale czy wiesz, że w niektórych sytuacjach ludzie ze schizofrenią rzeczywiście lepiej rozumieją rzeczywistość niż osoby bez zaburzeń?

W szczególności ludzie ze schizofrenią wydają się nie być podatni na pewne złudzenia optyczne. Naukowcy od dawna wiedzieli, że schizofrenia wiąże się z fundamentalnymi zmianami w percepcji, a obecnie wzrasta liczba dowodów na to, że zmiany te można wykryć w czymś tak trywialnym, jak ludzie widzą złudzenia optyczne.

Czy iluzja wklęsłej maski jest testem na schizofrenię?

Badanie przeprowadzone w grupie osób hospitalizowanych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej i niezróżnicowanej, postawionym na podstawie kryteriów ICD-10, oraz w grupie kontrolnej, utworzonej z pracowników Urzędu Miejskiego w Kisielicach oraz Starostwa Powiatowego w Iławie, dbając o jak najlepsze dostosowanie wieku i wykształcenia, co w świetle badań dotyczących iluzji uchodzi za czynnik silnie determinujący ich postrzeganie.

CELE:

Celem pracy była ocena zjawiska percepcji głębi u chorych na schizofrenię w porównaniu z osobami zdrowymi.

METODY:

Przeprowadzono porównanie błędnej oceny wklęsłej strony maski jako wypukłej, korzystając z popularnej strony internetowej przedstawiającej obracającą się maskę Charliego Chaplina. Badanie przeprowadzono u pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Psychiatrycznym im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej i niezróżnicowanej na podstawie kryteriów ICD-10 i grupy kontrolnej dobranej pod względem wieku i wykształcenia; każda grupa liczyła 58 osób.

WYNIKI:

Prawidłowe postrzeganie głębi w iluzji pustej maski dotyczy ok. 30% pacjentów ze schizofrenią paranoidalną i niezróżnicowaną podczas zaostrzenia i jest trzy razy wyższa w tej grupie niż w populacji ogólnej. Z wyjątkiem liczby nawrotów i hospitalizacji w wywiadzie, nie wykazuje korelacji z innymi danymi klinicznymi i demograficznymi, takimi jak: wiek zachorowania, czas trwania choroby i wyniki w Skali Zespołu Pozytywnego i Negatywnego (PANSS).

WNIOSKI:

Prawidłowa percepcja pustej maski może być potencjalnie jednym z kolejnych przesłanek diagnozy schizofrenii w wątpliwych przypadkach. Prostota i ogólna dostępność jest również argumentem za przeprowadzeniem testu.

Podsumowując, w świetle naszego doniesienia wstępnego prawidłowe postrzeganie głębi w iluzji wklęsłej maski dotyczy ok. 30% chorych na schizofrenię paranoidalną i niezróżnicowaną w okresie zaostrzenia. Jest w tej grupie trzykrotnie wyższe niż w ogóle populacji, wiąże się z wyższą liczbą nawrotów i hospitalizacji w anamnezie.

Złudzenia optyczne, które przewidują schizofrenię?

Oto złudzenia, które dowodzą że ​​ludzie ze schizofrenią i bez schizofrenii mają tendencję do postrzegania innej rzeczywistości:

1. Iluzja wklęsłej maskiW przypadku maski wklęsłej ludzie mają tendencję do postrzegania jej jako wypukłej, a nie wklęsłej – to znaczy widzą ją jako normalną maskę, a nie pustą maskę, jaką naprawdę jest. Idea wklęsłej twarzy nie ma większego sensu, więc mózgi ludzi na ogół zdecydują się na reinterpretację pustej maski jako bardziej znanej wypukłej twarzy.

Ludzie ze schizofrenią nie są jednak oszukiwani przez tę iluzję. Jeśli pokażesz im pustą maskę, mają tendencję do oglądania tego, czym jest – pustą maską.

Badanie z 2009 r. Przyniosło dramatyczne wyniki tylko w przypadku osób z rozpoznaniem i bez schizofrenii. 16 uczestników bez schizofrenii pomyliło 99 procent pustych twarzy, które widzieli jako twarze wypukłe, ale 13 pacjentów ze schizofrenią postrzegało wydrążone twarze jako wypukłe tylko przez 6 procent czasu.

Badanie sugerowało również możliwe wyjaśnienie: może być tak, że ludzie ze schizofrenią doświadczają różnic w łączności mózgowej, co prowadzi ich do przetwarzania rzeczy w sposób bardziej „oddolny” – podczas gdy ludzie bez schizofrenii przetwarzają rzeczy w bardziej „odgórny” sposób, który prowadzi ich do wniosku na podstawie wcześniejszych doświadczeń, że widzenie pustej twarzy jest mało prawdopodobne.

2. Iluzja Chubba

Iluzje Chubba wykorzystują to, jak postrzegamy kontrast – w szczególności fakt, że widzimy coś mniej kontrastowego, jeśli jest umieszczony na tle o wysokim kontraście. Na przykład spójrz na następujące zdjęcie:

Który z małych okręgów wokół krawędzi większego okręgu pasuje do małego okręgu w większym okręgu?

Badanie z 2005 r. wykazało, że osoby ze schizofrenią oceniają koło na dole (godzina 6) jako najbardziej podobne do koła centralnego. I rzeczywiście, ludzie ze schizofrenią mają rację – koło o wysokim kontraście na dole jest takie samo jak koło wewnętrzne.

Podobnie jak w przypadku iluzji z pustą maską, jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że ludzie cierpiący na schizofrenię w mniejszym stopniu wykorzystują kontekst i przetwarzają rzeczy w sposób bardziej oddolny, co w tym przypadku prowadzi ich do postrzegania obrazu takim, jakim jest naprawdę.

3. Iluzja Müllera-Lyera, złudzenie Ponzo

Chociaż ludzie ze schizofrenią nie dają się oszukać złudzeniom, są również bardziej podatni na innych.

Badanie z 2011 r. wykazało, że wyniki są gorsze w odgadywaniu długości linii w iluzji Müllera-Lyera (linie mają tę samą długość):

To, czy ludzie ze schizofrenią są oszukiwani przez złudzenie optyczne, może również zależeć od tego, jak długo mieli zaburzenia. Paradoksalnie, to samo badanie, które przyjrzało się iluzji Müllera-Lyera, odkryło również, że ludzie, którzy od dawna nie chorują na schizofrenię, są mniej podatni na złudzenie Ponzo niż ludzie bez schizofrenii, ale ludzie, którzy przez jakiś czas mieli schizofrenię, są bardziej podatne niż osoby bez schizofrenii (ponownie, linie są tej samej długości)

Screening na schizofrenię z złudzeniami optycznymi

Czy to wszystko oznacza, że ​​karty diagnostyczne dla schizofrenii oparte na złudzeniach optycznych są na kartach? Cóż, jeszcze nie – żadna z tych złudzeń nie dyskryminuje osób ze schizofrenią czy bez niej.

Ale niektóre wyniki są dramatyczne i możliwe, że ta linia badań może doprowadzić do ulepszenia procedur przesiewowych lub przynajmniej lepszego zrozumienia, w jaki sposób schizofrenia ma związek ze zmianami w sposobie postrzegania świata przez ludzi.

Czas pokaże, ale na razie wiemy, że złudzenia optyczne, o których często myślimy jako o sztuczkach salonowych, mogą ukryć niektóre tajemnice tego, jak działają nasze mózgi, jak widzimy świat i co się dzieje, gdy nasze myśli i percepcje nie działają.

Zaburzenia percepcji nie są podstawowymi objawami schizofrenii i powinny być traktowane jako dodatkowe objawy.
Comments (1)

  1. […] Czy iluzja wklęsłej maski jest testem na schizofrenię? […]

Comment here