Zaburzenia emocjonalne – depresja i podobne.

Zaburzenia emocjonalne to obszerne pojęcie zawierające przeróżnego rodzaju zakłócenia postępowania, sposobu myślenia oraz nastroju człowieka.

CiekawostkiPoradyTechnologia

Wariograf – Czy istnieją przeciwwskazania do jego zastosowania?

4.5/5 - (30 votes)

Podpowiemy kto może zostać poddany badaniu wykrywaczem kłamstw, a kto powinien z takiego badania zrezygnować.

Badanie wariografem

Urządzenie, potocznie znane jako wykrywacz kłamstw, wykorzystywane jest w sytuacjach, kiedy trudno rozwikłać jakiś problem, znaleźć winnego, bądź też oczyścić się z niesłusznie postawionych zarzutów. Wbrew pozorom, wariograf wykorzystywany jest nie tylko przez sądy i organy ścigania. Aktualnie coraz więcej osób prywatnych pojawia się w Instytucie Badań Wariograficznych, by dociec prawdy w przypadku konfliktów rodzinnych, podejrzeń o zdradę małżeńską/partnerską, kradzież domową, czy inne fałszywe pomówienia. Badanie wykonuje Biegły Akredytowany Egzaminator, a wyniki otrzymywane są od razu po zakończeniu sesji. Sprawdź sam: https://www.wariograf.com.pl.Na czym polega badanie wariografem?

Wykrywacz kłamstw sprawdza reakcje fizjologiczne badanej osoby i na ich podstawie ocenia wiarygodność jej odpowiedzi. Istotnymi kwestiami jest tutaj oddech, ciśnienie krwi oraz przewodnictwo elektryczne skóry uzależnione od jej poziomu wilgotności. Człowiek nie jest w stanie świadomie kontrolować tych odruchów, dlatego właśnie wynik badania może być godny zaufania. Warto pamiętać, że wariograf określa również stopień wiarygodności wyniku, który podaje. Ma taką możliwość dzięki pytaniom kontrolnym, zadawanym badanemu przed pytaniami krytycznymi. Powinny być one obojętne i nie mieć związku z głównym tematem spotkania.

Jakie są przeciwwskazania do badania wariografem?

Istnieją zarówno fizyczne, jak i psychiczne dolegliwości, które uniemożliwiają badanie lub mogą podać zafałszowany wynik. Zakłada się, że wykrywacz kłamstw nie powinien być stosowany u osób z niektórymi chorobami serca, zaburzeniami oddechowymi, nieprawidłowościami w układzie neurologicznym, osób uzależnionych od substancji psycho-aktywnych, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, kaszlących, bądź gorączkujących.

Nie bada się także pod kątem prawdomówności osób upośledzonych, opóźnionych umysłowo, które mogą mieć zaburzone rozróżnianie dobra i zła, czy ogólnie mają trudności ze zrozumieniem na czym polega badanie.

Samo badanie wariografem nie niesie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia. Powyższe czynniki dyskredytują jednak wynik, a zatem badanie nie ma większego sensu.

 
Comment here