Zaburzenia emocjonalne – depresja i podobne.

Zaburzenia emocjonalne to obszerne pojęcie zawierające przeróżnego rodzaju zakłócenia postępowania, sposobu myślenia oraz nastroju człowieka.

Bez kategorii

Neurologia – jakie badania obejmuje?

Rate this post

Neurolog to specjalista od układu nerwowego, który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Pacjenci nierzadko obawiają się wizyt u tego lekarza, ponieważ jego specjalizacja kojarzy się z poważnymi schorzeniami i skomplikowanymi badaniami. Dowiedz się, jakie to badania i na czym polegają.

Przebieg wizyty u neurologa

Wizyta u neurologa często wiąże się ze stresem, który zwykle spowodowany jest po części obawą o swoje zdrowie, a po części brakiem wiedzy dotyczącej tego, jak wygląda badanie. Wiedząc wcześniej, czego można się spodziewać, znacznie łatwiej opanować niepokój, który często paraliżuje lub wręcz powstrzymuje od udania się do specjalisty w sytuacji zagrożenia zdrowia.

Wizyty u neurologa zdecydowanie nie trzeba się obawiać. Nie wiąże się ona z żadnymi skomplikowanymi ani bolesnymi procedurami. Polega na wywiadzie z pacjentem oraz przeprowadzeniu podstawowego badania neurologicznego. Obejmuje ono przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości odruchów neurologicznych oraz odczuć i zdolności wykonywania określonych ruchów. Na tej podstawie specjalista może uzyskać więcej informacji dotyczących stanu pacjenta i zdecydować o dalszym postępowaniu. Gdzie zgłosić nie na konsultacje? Np. do poradni neurologicznej CMP w Warszawie.

Badania neurologiczne wykonywane w gabinecie

Po podstawowym badaniu neurologicznym lekarz może przystąpić do kolejnych procedur. W zależności od jego podejrzeń i celów, jakie chce osiągnąć, wykonuje badanie: • głowy (w celu sprawdzenia kształtu i symetrii czaszki, wykluczenia bolesności przy opukiwaniu lub ubytków kostnych);
 • objawów oponowych (sztywności karku i kurczu mięśni zginaczy w kończynach dolnych);
 • nerwów czaszkowych;
 • czucia (na twarzy, kończynach i tułowiu);
 • układu ruchu (napięcia mięśni, odruchów fizjologicznych, chodu);
 • zdolności wykonywania ruchów celowych;
 • prostych zdolności umysłowych (mowy, czytania, pisania, liczenia);
 • stanu psychicznego (w przypadkach podejrzenia chorób, które mogą objawiać się m.in. zaburzeniami psychicznymi).

W niektórych przypadkach już po badaniach wykonanych w gabinecie specjalista jest w stanie postawić diagnozę. Często jednak zleca wykonanie dodatkowych procedur.

Zaawansowane badania neurologiczne, na które może skierować Cię lekarz

Jeśli neurolog nadal ma wątpliwości po przeprowadzeniu badań w gabinecie, może skierować pacjenta na dodatkowe procedury. Do najczęściej wykonywanych należą:

 • tomografia komputerowa– badanie radiologiczne wychwytujące rozmaite zmiany zwyrodnieniowe, guzy i inne nieprawidłowości;
 • rezonans magnetyczny– nieinwazyjne badanie obrazowe pozwalające na ocenę wewnętrznych struktur organizmu;
 • elektroencefalografia– polegająca na rejestrowaniu aktywności neuronów w korze mózgowej i ocenę bioelektrycznych czynności mózgu;
 • elektromiografia– wykorzystywana do diagnozy zaburzeń mięśniowych o podłożu nerwowym;
 • elektroneurografia– pozwalająca na ocenę przewodzenia w nerwach obwodowych;
 • zdjęcie rentgenowskie (RTG) czaszki i kręgosłupa– zalecane przy podejrzeniu chorób obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, a także kręgosłupa;
 • badanie płynu mózgowo-rdzeniowego– pobranego podczas punkcji lędźwiowej.

Lekarz może zalecić również wykonanie morfologii i innych badań laboratoryjnych (krwi lub moczu). Dzięki temu uzyskuje obraz organizmu niezbędny do postawienia trafnej diagnozy i wdrożenia leczenia.

 
Comment here