Zaburzenia emocjonalne – depresja i podobne.

Zaburzenia emocjonalne to obszerne pojęcie zawierające przeróżnego rodzaju zakłócenia postępowania, sposobu myślenia oraz nastroju człowieka.

Bez kategorii

Długoterminowe skutki uzależnienia od narkotyków

Rate this post

Im dłużej trwa nałóg, tym większy stres i obciążenie dla jednostki. Istnieje przytłaczająca liczba długotrwałych fizycznych i emocjonalnych skutków uzależnienia, które mogą łatwo zmienić zdrowego mężczyznę lub kobietę w kruchy cień ich dawnego ja.

Poniższe informacje mają pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób uzależnienie może siać spustoszenie Twojego zdrowia fizycznego i psychicznego oraz w jaki sposób uzyskanie leczenia może pomóc cofnąć te szkody. Aby przybliży6ć jak istotny jest to problem, Monika Jagodzińska podjęła się tego w swojej książce Uzależniony. Droga do trzeźwości. Dzięki tej publikacji mamy możliwość zaobserwować jak funkcjonują różne ośrodki odwykowe w Polsce, poznać zasady jakie tam panują oraz ludzi, którzy tymczasowo tam przebywają, by poddać się leczeniu. Mamy okazję poznać pracę terapeutów. Doskonała książka, która od środka pozwala zajrzeć do tego świata. Dla jednych okaże się przestrogą, dla innych iskierką nadziei na wyrwanie się z sideł uzależnienia. Pomimo, iż autorka opisuje wszystkie, nawet najbardziej tragiczne i wstydliwe, aspekty życia osoby uzależnionej, to cała książka niesie bardzo pozytywne przesłanie…

KSIĄŻKA W OFERCIE SPRZEDAŻY – https://tylkorelaks.pl/903-uzalezniony-droga-do-trzezwosci.html

Efekty psychologiczne

Uzależnienie często przeplata się z innymi problemami ze zdrowiem psychicznym, ale związek ten nie zawsze ma wyraźny kierunek. Na przykład osoby, które cierpią na zaburzenia nastroju lub zaburzenia lękowe, prawie dwukrotnie częściej cierpią również na zaburzenia związane z zażywaniem substancji, a osoby, które cierpią na zaburzenia związane z używaniem substancji, są w przybliżeniu dwa razy bardziej narażone na zmaganie się z zaburzeniami nastroju lub zaburzeniami lękowymi. Nie jest jasne, który problem jest przyczyną drugiego, ale mimo to związek jest silny.

Stres psychiczny związany z uzależnieniem i nadużywaniem narkotyków może wahać się od łagodnego do poważnego. Na każdym poziomie cierpienia to cierpienie może mieć głęboko negatywny wpływ na życie osoby uzależnionej. Do najczęstszych długoterminowych problemów ze zdrowiem psychicznym związanych z nadużywaniem narkotyków i uzależnieniem należą:

 • Depresja. Istnieje wyraźny związek między uzależnieniem a depresją, a także innymi zaburzeniami nastroju. Zależność tę można przypisać istniejącej wcześniej depresji, która doprowadziła do nadużywania narkotyków, lub też to, że używanie substancji powodowało zmiany w mózgu, które zwiększały objawy depresji.  Niektórzy ludzie używają narkotyków w celu samoleczenia objawów depresji, ale to tylko łagodzi objawy, gdy pacjent jest na haju. Może nawet pogorszyć objawy depresji, gdy zażywający substancji przechodzi przez odstawienie. Wiele leków ma zespół odstawienia, który obejmuje depresję lub inne zaburzenia nastroju, które mogą utrudniać powrót do zdrowia.
 • Niepokój. Uzależnienie jest również związane z zaburzeniami lękowymi i stanami lękowymi. Ponownie, przyczyna jest trudna do dostrzeżenia i może być różna dla różnych osób. W przypadku jednej osoby mogą rozwinąć wzorzec nadużywania po zażyciu narkotyków (np. Benzodiazepin, takich jak Xanax), aby poradzić sobie z objawami. Inna osoba może mieć długotrwały wzorzec nadużywania narkotyków i w konsekwencji rozwinąć problemy lękowe. Wiele substancji, w szczególności używki, takie jak kokaina, może powodować niepokój jako efekt uboczny zależny od dawki. Inne leki, takie jak benzodiazepiny, mogą wywoływać zwiększony niepokój jako część ich zespołu odstawiennego.
 • Paranoja. Niektóre narkotyki, takie jak kokaina i marihuana, mogą wywoływać uczucie paranoi, które może nasilać się w przypadku długotrwałego nadużywania. Ponadto osoby zmagające się z nałogiem mogą czuć, że muszą ukrywać się lub kłamać na temat używania substancji, co wskazuje na strach przed ich zdemaskowaniem. Fakt, że wiele odurzających substancji jest nielegalnych, może również przyczynić się do narastania uczucia paranoi wśród długotrwałych użytkowników substancji.

Czasami nadużywanie narkotyków może w rzeczywistości zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych u użytkownika. Na przykład istnieją dowody na to, że palenie marihuany w okresie dojrzewania może zwiększać ryzyko psychozy w wieku dorosłym. Te skojarzenia mogą być jednak najbardziej widoczne u osób z genetyczną predyspozycją do problemów psychologicznych. Uzależnienie od substancji i choroby psychiczne to zaburzenia, które rozwijają się z powodu wielu różnych czynników, zarówno genetycznych, jak i środowiskowych. Gdy osoba z genetyczną predyspozycją do rozwoju zaburzeń psychicznych nadużywa narkotyków, może dodatkowo zwiększyć ryzyko zachorowania na chorobę psychiczną w przyszłości.Oddziaływania fizyczne

Oprócz licznych problemów ze zdrowiem psychicznym, które pojawiają się w wyniku długotrwałego uzależnienia od narkotyków, istnieje również szereg problemów wpływających na zdrowie fizyczne osoby, która nadużywa narkotyków przez dłuższy czas. Według National Institute on Drug Abuse (NIDA) długotrwałe nadużywanie narkotyków może wpływać na:

 • Nerki. Nerki człowieka mogą zostać uszkodzone zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, w wyniku zwykłego używania narkotyków przez wiele lat. Nadużywanie pewnych substancji może powodować odwodnienie, zanik mięśni i podwyższoną temperaturę ciała – wszystko to z czasem przyczynia się do uszkodzenia nerek. Niewydolność nerek nie jest rzadkością wśród długoletnich użytkowników heroiny, MDMA, ketaminy i innych niebezpiecznych narkotyków.
 • Wątroba. Niewydolność wątroby jest dobrze znaną konsekwencją alkoholizmu, ale może również wystąpić u osób stosujących opioidy, steroidy, środki wziewne lub DXM przez wiele lat. Wątroba jest ważna w usuwaniu toksyn z krwiobiegu, a przewlekłe nadużywanie substancji może powodować przeciążenie tego ważnego narządu, prowadząc do uszkodzeń spowodowanych przewlekłym stanem zapalnym, bliznowaceniem, martwicą tkanek, a w niektórych przypadkach nawet rakiem. Wątroba może być jeszcze bardziej zagrożona w przypadku jednoczesnego stosowania wielu substancji.
 • Serce. Wiele leków może powodować problemy sercowo-naczyniowe, od przyspieszenia akcji serca i ciśnienia krwi po nieprawidłowy rytm serca i zawał mięśnia sercowego (np. zawał serca). Osoby używające narkotyków iniekcyjnie są również narażone na ryzyko zapadnięcia się żył i infekcji bakteryjnych krwi lub serca.
 • Płuca. Układ oddechowy może doznać uszkodzeń związanych z paleniem lub wdychaniem narkotyków, takich jak marihuana i crack. Oprócz tego rodzaju bezpośrednich obrażeń, leki spowalniające oddech, takie jak heroina lub opioidy na receptę, mogą powodować poważne komplikacje dla użytkownika.

Innym niebezpieczeństwem dobrze znanym długoterminowym narkomanom jest rosnąca tolerancja. Tolerancja jest niebezpieczna, ponieważ powoduje, że jednostka coraz częściej używa narkotyku w celu osiągnięcia pożądanego stanu euforii lub pobudzenia. To stawia osobę na podwyższone ryzyko przedawkowania, a nawet śmierci.

Efekty behawioralne

Uzależnienie to nie tylko kwestia nadużywania narkotyków; to cały zestaw zachowań i nawyków związanych z używaniem substancji. Kiedy przejmuje życie danej osoby, może się okazać, że robią rzeczy, których nigdy się nie spodziewali, i napotykają wyzwania, które czasami mogą wydawać się nie do pokonania. Niektórzy ludzie kłamią na temat zażywania narkotyków lub stają się wyjątkowo defensywni. Inni mogą zaniedbać swoją rodzinę i przyjaciół na rzecz używania. Uzależnienie wygląda inaczej dla każdego człowieka.

DSM-IV jest to, określenie uznane przez lekarzy, czy dana osoba ma problemy z zaburzeniami stosowania substancji (SUD), a wśród swoich kryteriów diagnostycznych kilka charakterystycznych zmian psychospołecznych i behawioralnych, które uzależnione osoby często wykazują, takie jak:

 • Przyjmowanie substancji w większych dawkach lub dłużej niż zamierzono.
 • Uzależniony chce rzucić używanie, ale nie może.
 • Spędzanie dużo czasu na próbach uzyskania, użycia lub wyzdrowienia z substancji.
 • Pożądanie substancji lub silne pragnienie jej użycia.
 • Niemożność wypełniania obowiązków szkolnych, domowych lub zawodowych z powodu używania substancji.
 • Kontynuowanie używania substancji pomimo powtarzających się lub uporczywych problemów społecznych lub interpersonalnych związanych z używaniem.
 • Ograniczenie lub zaprzestanie ważnych zajęć towarzyskich, rekreacyjnych lub zawodowych z powodu używania substancji.
 • Powtarzające się używanie substancji w sytuacjach fizycznie niebezpiecznych.
 • Konsekwentne używanie substancji pomimo wiedzy, że powoduje ona lub pogarsza problemy psychologiczne lub fizyczne.

Inne zmiany zachowania typowe dla osób zmagających się z nałogiem obejmują:

 • Okłamywanie znajomych / członków rodziny.
 • Stanie się bardziej tajemniczym i / lub podejrzliwym.
 • Zmiana grup znajomych.
 • Wpadanie w kłopoty prawne.
 • Zadłużanie się / nadmierne wydawanie pieniędzy.

Pomoc dla osób uzależnionych od narkotyków

Jeśli dana osoba zmaga się z nadużywaniem substancji odurzających przez długi czas, może doznać poważnych uszkodzeń ciała i mózgu. Uzależnienie może wpływać na prawie każdy aspekt życia jednostki, a jednak czasami mogą nawet nie zdawać sobie sprawy lub nie przyznać, że mają problem. W takim przypadku przyjaciele i członkowie rodziny mogą rozważyć zorganizowanie profesjonalnej interwencji. Obejmuje to skontaktowanie się ze specjalistą ds. Interwencji w zakresie uzależnień lub interwencję w celu poprowadzenia dyskusji grupowej z osobą zmagającą się z chorobą i osobami, które się nią opiekują. Podczas spotkania bliscy dzielą się zmianami, które zaobserwowali lub doświadczyli w związku z nałogiem, podkreślając jednocześnie potrzebę leczenia.

Istnieje wiele różnych opcji leczenia dla osób zmagających się z uzależnieniem. Leczenie stacjonarne pozwala na pobyt w 100% trzeźwej placówce leczniczej na czas trwania programu leczenia. W przypadku osób ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi, szpitalne programy podwójnej diagnozy zapewnią opiekę w zakresie leczenia uzależnienia i potrzeb psychologicznych. Leczenie szpitalne to świetny sposób na ucieczkę od stresorów i czynników wyzwalających i skupienie się całkowicie na wyzdrowieniu.

Programy ambulatoryjne to kolejna świetna opcja dla osób zmagających się z nałogiem. W programie ambulatoryjnym osoba będzie nadal mieszkać w domu przez cały czas trwania programu, regularnie zgłaszając się na sesje terapeutyczne. Jest to doskonała opcja dla osób, które nie mogą spędzać czasu poza domem, ale wymagają wyższego poziomu motywacji własnej, aby zachować abstynencję.

Bez względu na to, jaki typ programu wybierze dana osoba, liczy się uzyskanie i utrzymanie czystości. Im szybciej dana osoba otrzyma pomoc, tym mniej szkód może wyrządzić jej uzależnienie zarówno sobie, jak i otaczającym ją ludziom. Nigdy nie jest za późno, aby poprosić o pomoc; wyciągnij rękę i już dziś rozpocznij drogę odzyskiwania.

 
Comment here