Zaburzenia emocjonalne – depresja i podobne.

Zaburzenia emocjonalne to obszerne pojęcie zawierające przeróżnego rodzaju zakłócenia postępowania, sposobu myślenia oraz nastroju człowieka.

UzależnieniaZdrowie

Czym są dopalacze?

Rate this post

Producentom i dostawcom tak zwanych dopalaczy grozi do siedmiu lat więzienia na mocy nowych przepisów wprowadzonych w Wielkiej Brytanii. A jak jest w Polsce?

Oficjalnie określane jako nowe substancje psychoaktywne (NPS), dopalacze – były na przestrzeni lat powiązane z szeregiem zgonów i przyjęć do szpitali. Wyniki badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii (ESPAD) oraz Fundacji CBOS (Młodzież) wskazały zmniejszenie się rozpowszechnienia używania narkotyków w latach 2003-2008. Polska polityka antynarkotykowa odnotowała istotną poprawę sytuacji epidemiologicznej i zdrowotnej w zakresie narkotyków i narkomanii, w tym poprawę stanu zdrowia i bezpieczeństwa zarówno osób używających substancje psychoaktywne w sposób problemowy, jak i osób sięgających po nie w sposób incydentalny.

Doskonała pozycja dla tych, którzy chcą poszerzyć horyzonty i poznać problem uzależnienia od podszewki, dla tych, którzy wśród swoich bliskich lub w otoczeniu mają takie osoby, a także dla tych, którzy z uzależnieniem się zmagają.

KSIĄŻKA W OFERCIE SPRZEDAŻY – https://tylkorelaks.pl/903-uzalezniony-droga-do-trzezwosci.html

Co to za narkotyki?

Dopalacze to leki psychoaktywne, które zawierają różne składniki chemiczne, z których niektóre są nielegalne. Wywierają podobne skutki jak nielegalne narkotyki, takie jak kokaina, konopie indyjskie i ekstazy.
„Dopalacze” w Polsce pojawiły się na scenie narkotykowej przed 2008 rokiem. Początkowo sporadycznie były na polskich forach internetowych oferty zakupu legalnych, w uprzednim porządku prawnym, substancji psychoaktywnych. W 2008 roku rozpoczęła swoją działalność strona internetowa „dopalacze.com”, która przedstawiała nową jakościowo profesjonalną strategię i oprawę marketingową. Oferowane za jej pośrednictwem produkty reklamowane były jako bezpieczne alternatywy dla psychoaktywnych substancji nielegalnych. Jedno z głównych haseł reklamowych firmy dopalacze.com podkreślało nieszkodliwość ich produktów: „życie jest za krótkie na niezdrowe pigułki”. „Dopalacze” oferowano jako np. wyroby kolekcjonerskie, nie nadające się do konsumpcji przez ludzi. Miały być one legalne w całej Unii Europejskiej, atestowane oraz bezpieczne i spełniać funkcję „tabletek imprezowych”.

Jak są sprzedawane?

Są sprzedawane w różnych formach – między innymi w postaci proszku, tabletek, płynów, kapsułek, tabletek perforowanych i mieszanek do palenia. Substancje te są często sprzedawane w „sklepach z artykułami pierwszej potrzeby ” obok akcesoriów związanych z narkotykami.

Istnieją również doniesienia o niektórych przypadkach, gdzie wstrzykiwano dopalacze. Ponieważ nie można ich oznaczyć jako przeznaczonych do spożycia, często są sprzedawane jako pokarm roślinny, sole do kąpieli lub kadzidło.Jakie efekty daje branie zażywanie?

Są to albo środki pobudzające (sprawiające, że użytkownicy czują się pobudzeni), uspokajające (wywołujące odprężenie lub euforię) lub psychodeliki (zmieniające percepcję i wywołujące halucynacje).

Jakie są zagrożenia?

Substancje chemiczne zawarte w dopalaczach nie zostały przetestowane pod kątem bezpieczeństwa, więc użytkownicy nie mogą być pewni, jaki będzie wynik. Mogą powodować paranoję, drgawki, śpiączkę, a także mogą prowadzić do śmierci. Ryzyko może wzrosnąć, gdy dopalacze są przyjmowane z alkoholem lub innym środkiem psychoaktywnym. Dopalacze również mogą uzależniać, a ich wstrzyknięcie wiąże się z dodatkowym ryzykiem.

Jak dużym problemem stanowią?

Badania Centrum Sprawiedliwości Społecznej (CSJ) wykazały, że w Wielkiej Brytanii w 2012 r. Odnotowano 97 zgonów z powodu zażywania dopalaczy. CSJ, niezależny ośrodek analityczny, twierdzi, że Wielka Brytania ma największą liczbę legalnych użytkowników wysokich wśród młodych ludzi w Europie.

Addaction, organizacja charytatywna zajmująca się leczeniem narkotyków i alkoholu, twierdzi, że narkotyki są często sprzedawane młodym ludziom w kolorowych opakowaniach, ale stają się również „lekiem z wyboru” dla innych użytkowników, ponieważ są łatwe do kupienia. Badanie przeprowadzone przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości z 2014 r. , W którym przyjrzano się problemowi nadużywania dopalaczy w skali globalnej, mówi:

„Stosowanie dopalaczy, które stanowią zagrożenie dla zdrowia, gwałtownie wzrosło w ciągu ostatniej dekady i rośnie raporty o dostępności i produkcji takich substancji. „

Dodał, że ze względu na „szybki charakter rynku dopalaczy” istnieje „ciągła potrzeba analizowania zakresu i skali globalnego problemu narkotyków syntetycznych”.

Polska jako praktycznie pierwszy kraj Unii Europejskiej zaczęła w sposób systemowy zajmować się problematyką nowych „dopalaczy”, czego wyrazem była m.in. waga jaką zaczęto przywiązywać do objęcia powyższego zjawiska aktywnym monitoringiem i badaniami. W 2008 roku Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zleciło Centrum Badania Opinii Społecznych (CBOS) przeprowadzenie projektu badawczego zatytułowanego „Młodzież”, którym objęto młodych ludzi w wieku 18-19 lat. W ramach tego badania po raz pierwszy w Polsce i prawdopodobnie w Europie, zapytano o używanie „dopalaczy” w ramach badania na poziomie kraju.

Co na to prawo?

„Dopalacze” wymusiły na wielu środowiskach oraz instytucjach państwowych i publicznych podjęcie inicjatyw zmierzających do ograniczenia zjawiska oraz redukcji zagrożeń i szkód jakie ono spowodowało w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa społecznego Produkcja, dystrybucja, sprzedaż i dostarczanie dopalaczy jest obecnie przestępstwem, za które grozi do siedmiu lat pozbawienia wolności po wejściu w życie 26 maja ustawy o substancjach psychoaktywnych. Prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków, w tym po użyciu dopalacza, jest nielegalne. Wszystkie fakty wskazywały na konieczność podjęcia skoordynowanych i kompleksowych działań mających na celu ograniczenie wpływu „dopalaczy” na stan zdrowia publicznego. Działania zmierzające do ograniczenia lub zlikwidowania zagrożeń powodowanych przez „dopalacze” zmierzały w czterech podstawowych kierunkach:

  • zmiany legislacyjne, umożliwiające podjęcie kontroli nad obrotem nowymi substancjami psychoaktywnymi,
  • działania profilaktyczne, kierowane m.in. do środowisk potencjalnych użytkowników,
  • bezpośrednie działania interwencyjno-prawne nakierowane na wyeliminowanie dopalaczy z rzeczywistości społecznej,
  • zaangażowanie w problematykę dopalaczy innych krajów europejskich i Komisję Europejską

Aktywne działania przeciwko „dopalaczom”, podejmuje wiele instytucji – przede wszystkim jednak jest to Służba Celna, Straż Graniczna oraz Policja. Policja zabezpiecza „dopalacze”, które są objęte kontrolą prawa narkotykowego.
Comment here