Zaburzenia emocjonalne – depresja i podobne.

Zaburzenia emocjonalne to obszerne pojęcie zawierające przeróżnego rodzaju zakłócenia postępowania, sposobu myślenia oraz nastroju człowieka.

Choroby, zaburzeniaCiekawostkiPorady

Depresja depresją, a żyć trzeba dalej.

Depresja należy do tych chorób, które powracają, ale mogą też nie powrócić już nigdy. Jednorazowy epizod depresyjny może wystąpić na przykład po stracie bliskiej osoby, albo po porodzie.

Każdy dorosły człowiek słyszał o depresji, która dopadła osobę po odejściu kogoś ważnego w jej życiu. Czy o depresji po porodowej spowodowanej przeciążeniem organizmu, zachwianiem gospodarki hormonalnej, jak i spowodowanej licznymi obowiązkami z tytułu bycia mamą.

5/5 - (2 votes)

Ogólnie o depresji mówi się, że charakteryzuje się ona nawrotami. Ludzie, u których wystąpił epizod depresji obarczeni są ryzykiem jej powrotu od 50 – 85 procent. A osoby, które przeszły dwa epizody choroby obarczeni są ryzykiem nawrotu od 80 do 90 procent. Lecz stosowanie leków przeciwdepresyjnych pozwala zmniejszyć ilość nawrotów depresji o 2/3.

Epizody depresyjne powracają najczęściej, gdy choroba powstała z nie wiadomo jakiego powodu. A często tak bywa, że pojawia się nie wiadomo dlaczego. Depresja może nawracać raz, czy więcej razy w roku, ale może też powracać raz na 20 lat. Na to nie ma reguły, gdyż zależy od cech indywidualnych osoby cierpiącej na depresję i oczywiście od właściwego leczenia farmakologicznego, jak i sesji psychologicznych.

Depresja zabiera człowiekowi dobry nastrój, a w zamian wprowadza nieokreślony bliżej smutek i żal. Osoba w depresji może płakać nawet podczas wyświetlanych reklam telewizyjnych. Nieważna jest okoliczność. Jest jej jednakowo smutno i nie jest to zależne od jakiejkolwiek sytuacji. Ponieważ ten smutek nosi ona w sobie. Nie pochodzi on z zewnątrz, bo akurat stało się tam coś złego, lecz pochodzi z wnętrza osoby cierpiącej.

Obok smutku, żalu, rozpaczy dochodzi jeszcze brak snu, brak łaknienia, apatia i ogólne rozbicie wewnętrzne, wyczerpanie fizyczne, brak motywacji do działania, niskie poczucie wartości, poczucie bezsensu i wykluczenia. A także w ciężkiej depresji myśli samobójcze. Ponieważ człowiek bardzo cierpiący ma ochotę skrócić własne cierpienie i niejednokrotnie decyduje się targnąć na własne życie.

  

Trauma zwana także urazem psychicznym to trwała zmiana w ludzkiej psychice, spowodowana bardzo silnym, gwałtownym i zarazem przykrym przeżyciem. Czytaj na – http://www.psychoskok.pl/aktualnosci/pozytywne-skutki-traumatycznych-doswiadczen/ – pisarze chętnie poruszają temat, jakim są zarówno traumatyczne doświadczenia, jak i ich skutki.

 

Wyjść z choroby trzeba dla dobra własnego i dobra bliskich nam osób. I można wyjść z depresji za pomocą bardzo dobrych leków antydepresyjnych.

Leki przeciwdepresyjne stanowią niejednolitą grupę leków psychotropowych. Stosuje się je w leczeniu zaburzeń depresyjnych występujących w chorobie afektywnej. A także w przypadku zaburzeń lękowych, zaburzeń lękowo-depresyjnych, zburzeń obsesyjno-kompulsywnych, lęków napadowych, fobii społecznych. A także przy zespole stresu pourazowego, przy zaburzeniach jedzenia i adaptacji, a nawet w przewlekłym bólu i braku snu.

Depresja może dopaść każdego niezależnie od wieku. Niezależnie od pełnionej funkcji zawodowej, wykształcenia, czy majętności. W przeszłości cierpieli na nią wielcy wodzowie, królowie, ludzie nauki i sztuki. I obecnie także cierpią na nią znani ludzie ze świata polityki, estrady, sportu, czy biznesu Cierpią na depresję także zwykli ludzie. Dla każdego człowieka cierpiącego z powodu depresji najważniejszą rzeczą jest poddanie się terapii psychologicznej i psychiatrycznej, oraz pozytywne myślenie.

Pozytywne myślenie w takim czasie nie należy do łatwych rzeczy, lecz ze wszystkich sił trzeba złe myśli krążące w naszej głowie przekuć na myśli pozytywne. Depresja nie kończy naszego życia, lecz tylko stawia przed osoba cierpiącą nowe wyzwania, które są do przeskoczenia. Może nie od razu, ale na pewno są możliwe do pokonania. Każdy człowiek pokonuje w ciągu swojego życia szereg przeciwności. Dla jednych są one takie, a dla innych inne. Lecz wszystkie wymagają wysiłku. I warto wysilić się, aby potem móc szczęśliwie żyć.

Lektura dla osób, które pragną przeniknąć do świata osoby cierpiącej na depresję oraz poznać mechanizmy jej działania. 
Comments (5)

  1. […] zmianie symptomów łatwo zauważyć, że chorobę Hashimoto można błędnie rozpoznać jako depresję maniakalną lub chorobę afektywną dwubiegunową. I zdarza się to zbyt często. Badanie z 1987 r. Wykazało, […]

  2. […] Niewielka ilość stresu jest potrzebna w życiu człowieka, lecz z podkreśleniem słowa niewielka ilość. Czyli taka, która potrafi zmobilizować do działania, która podnosi poziom adrenaliny i dzięki niej jesteśmy odważniejsi, itd. Lecz duża ilość stresu zabija nasz organizm. Cierpi na tym zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Odbija się to na naszej głowie, którą atakuje w takim przypadku najczęściej depresja. […]

  3. […] Depresja to znacznie więcej niż zły nastrój. Jest to zaburzenie, które rzuca cień na myśli, uczucia, postrzeganie świata i ich relacje z innymi. Naukowcy szacują, że prawie co piąta osoba w USA doświadcza poważnej depresji w pewnym momencie swojego życia. Tym trudniejsze jest dzielenie życia z osobą pogrążoną w depresji. […]

  4. […] gdy większość ludzi może odnieść się do doświadczenia osoby zmagającej się z ciężką depresją lub ciężkim lękiem, nie jest łatwo zrozumieć doświadczenie kogoś, kto ma […]

  5. […] 5. Dowiedz się, jak radzić sobie ze stresem: […]

Comment here