Zaburzenia emocjonalne – depresja i podobne.

Zaburzenia emocjonalne to obszerne pojęcie zawierające przeróżnego rodzaju zakłócenia postępowania, sposobu myślenia oraz nastroju człowieka.

Choroby, zaburzeniaCiekawostkiKsiążki

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Rate this post

Autyzm to trwająca całe życie złożona niepełnosprawność rozwojowa, która wpływa na sposób, w jaki dana osoba się komunikuje i odnosi się do ludzi wokół siebie. 

Warto wiedzieć:

 • Do opisu autyzmu używa się różnych słów, takich jak ASD lub zespół Aspergera. Wszystkie rodzaje autyzmu powodują trudności w komunikacji społecznej, interakcji społecznej i wyobraźni;
 • ASD oznacza zaburzenie ze spektrum autyzmu. Niektóre objawy autyzmu to opóźniona mowa, trudności w nawiązywaniu przyjaźni, trudne nawiązywanie kontaktu wzrokowego i problemy sensoryczne. Większość osób z autyzmem ma „specjalne zainteresowania”, co oznacza, że ​​tak naprawdę zajmują się bardzo wąskimi lub konkretnymi tematami, takimi jak np. pociągi, konie itp.
 • Zespół Aspergera to forma autyzmu. Osoby z zespołem Aspergera zazwyczaj nie mają opóźnionej mowy i mają średnią lub ponadprzeciętną inteligencję. Niektórzy ludzie nazywają to „autyzmem wysokofunkcjonującym”, co oznacza, że ​​mogą potrzebować mniej wsparcia niż inne osoby z autyzmem;
 • ADHD oznacza zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Powoduje to trudności w skupieniu się, skupieniu uwagi na zadaniach i ustalaniu się przez dłuższy czas, np. podczas lekcji w szkole.
 • Lęk społeczny oznacza uczucie skrajnego zdenerwowania (niepokoju) w sytuacjach społecznych (wokół ludzi). Osoby z fobią społeczną mogą się bardzo martwić przed spotkaniem z ludźmi, wyjściem na spotkanie, rozmowę przez telefon lub zawstydzenie się w miejscach publicznych, np. rumienienie się.

Autyzm to upośledzenie neurorozwojowe, które wpływa na sposób, w jaki ludzie komunikują się, przetwarzają informacje i wchodzą w interakcję ze światem. Zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD) to termin opisujący stan, który objawia się na wiele sposobów, w zależności od wieku i innych zdolności dziecka.

Termin ten zastąpił takie terminy, jak zaburzenie autystyczne, zespół Aspergera i całościowe zaburzenie rozwojowe, które kiedyś uważano za odrębne schorzenia. Jest wielu dorosłych z tą chorobą, którzy wolą być określani jako „osoby autystyczne”, podczas gdy niektóre rodziny wolą używać określenia „dziecko z autyzmem” zamiast terminu „ASD”.

Oznaki i objawy – Jak prezentuje się ASD?

Dzieci z ASD mają trudności w dwóch głównych obszarach: komunikacji społecznej i powtarzających się zachowaniach. Te prezentują się różnie w różnym wieku.

U niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym pierwszymi objawami ASD mogą być nietypowe lub opóźnione wzorce komunikacji oraz ograniczona zdolność do interakcji lub zabawy z innymi. Dzieci mogą powoli uczyć się mówić lub używać słów w nietypowy sposób. Mogą mniej polegać na niewerbalnych sposobach komunikowania się, takich jak kontakt wzrokowy, wskazywanie i gesty. Opiekunowie mogą zauważyć w zabawie określone nawyki, takie jak powtarzanie tej samej czynności lub ruchu ciała lub odkrywanie niezwykłych aspektów zabawek. Niektóre dzieci potrzebują ścisłej rutyny, aby czuć się komfortowo. Inni rozwijają szczególne zainteresowanie, które dominuje w ich grze. Dziecko może też zacząć wykazywać niezwykłą wrażliwość lub brak wrażliwości na dźwięki, faktury, ból czy światło. Mogą zacząć wybrzydzać w kwestii jedzenia.

Książki o autyzmie – http://zaburzeniaemocjonalne.pl/ksiazki-o-autyzmie/

Daria Kacprzak, autorka książek dla dzieci i młodzieży. Dorobek literacki stanowią pozycje, tj.: „Siła przetrwania”, którą autorka zadebiutowała w 2013 roku, oraz „Wymarzony dom”, dostępna na rynku wydawniczym od 2014 r. Książki cieszą się zainteresowaniem wśród młodzieży, gdyż w ciekawy sposób poruszają istotne zagadnienia, uczą pokonywania trudności oraz akceptacji drugiego człowieka.

Autorka od wielu lat zajmuje się nauczaniem i terapią osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niepełnosprawnością, a swoje doświadczenie wykorzystuje w pracy twórczej. Dobrze zapowiadająca się pisarka gatunku publicystyczno-literackiego, a jej reportaż „Tajemniczy świat Witka. Mój brat ma autyzm” szybko został zauważony na rynku wydawniczym oraz wysoko oceniony przez wielu recenzentów. Opowieść dotyka specyfiki funkcjonowania osób z autyzmem.

Tajemniczy świat Witka. Autyzm i sekrety przodków – druga część przygód autystycznego chłopca o imieniu Witek. Również narratorem tej opowieści jest jego starszy brat, który robi wszystko, aby Witek czuł się dobrze w każdej sytuacji. Tajemniczy świat Witka to seria książek dla dzieci, ale młodzież i dorośli również wiele skorzystają, zagłębiając się w jej treść. Niektóre dzieci mają trudności w szkole podstawowej. Mogą być dobrzy w komunikowaniu swoich potrzeb i pomysłów, ale mają trudności z dzieleniem się informacjami lub włączaniem się do rozmów. Podobnie, mogą wolą podążać za własnymi pomysłami w grze, niż podejmować pomysły innych. Wiele dzieci ma intensywne szczególne zainteresowania lub serie specjalnych zainteresowań. Przechodzenie z jednej czynności do drugiej i radzenie sobie z nieoczekiwanymi zmianami może być trudniejsze dla dzieci z ASD. Podwyższona wrażliwość sensoryczna może prowadzić do dyskomfortu w salach lekcyjnych lub hałaśliwym otoczeniu. Dzieci mogą mieć zaległości w nauce i mieć trudności z przynależnością do grup społecznych, takich jak kluby sportowe lub kluby.

„Autyzm stanowi temat tabu” – wywiad z Darią Kacprzak, autorką książki Tajemniczy świat Witka. Mój brat ma autyzm https://kuferkulturalny.blogspot.com/2021/01/autyzm-stanowi-temat-tabu-wywiad-z.html

U niektórych osób ASD nie może być brane pod uwagę do okresu dojrzewania lub dorosłości. Osoby te mogą mieć problemy z nawiązywaniem trwałych przyjaźni, odczuwać wysoki niepokój i bardzo mocno skupiać się na konkretnych pomysłach lub zainteresowaniach. W innych w pierwszej kolejności brano pod uwagę inną diagnozę, ale wydaje się, że dana osoba ma dodatkowe potrzeby w zakresie wsparcia. Typowe diagnozy, które mogą pokrywać się z ASD, to zespół deficytu uwagi, opóźnienie języka, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia odżywiania i zaburzenia lękowe. Dziewczęta z ASD częściej prezentują się później.

Książka w ofercie sprzedaży – https://tylkorelaks.pl/997-tajemniczy-swiat-witka-autyzm-i-sekrety-przodkow.html

Każde dziecko z ASD jest inne, ma inny schemat mocnych stron i trudności. Najważniejszym kolejnym krokiem jest próba pełnego zrozumienia potrzeb i możliwości dziecka.

Jakie inne problemy mogą pojawić się u dzieci z ASD?

Istnieje szereg warunków, które mogą wystąpić wraz z ASD. Zawierają:

 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
 • Globalne opóźnienie rozwojowe
 • Upośledzenie intelektualne
 • Zaburzenia lękowe i nastroju
 • Wyzywające zachowanie
 • Trudności w nauce
 • Trudności z koordynacją ruchową
 • Problemy z jedzeniem i spaniem.
 • Zaburzenia medyczne i genetyczne, takie jak zespół łamliwego chromosomu X

Warunki te wymagają osobnego rozważenia i strategii zarządzania. Mają wpływ na ogólny postęp dziecka z ASD

Wsparcie dla dzieci z ASD

Po dokonaniu oceny kolejnym krokiem jest opracowanie planu wspierania rozwoju dziecka, tak aby wzmocnić jego dotychczasowe umiejętności i pomóc mu w opracowaniu strategii przezwyciężania trudności. Regularne przeglądy przeprowadzane przez pediatrę mogą pomóc opiekunom w ustaleniu, co działa, a co jeszcze można zaoferować ich dziecku.

 

Książka w ofercie sprzedaży – https://tylkorelaks.pl/997-tajemniczy-swiat-witka-autyzm-i-sekrety-przodkow.html

Wybór usług wsparcia jest kierowany przez dziecko i jego opiekunów, ale powinien być poinformowany o istniejących dowodach na to, co działa. Terapie działają najlepiej, gdy rodzina może pomóc dziecku ćwiczyć swoje umiejętności w życiu codziennym. Powszechnie sugerowane lub rozważane są następujące rodzaje wsparcia:
Psychologia: pomoc w radzeniu sobie z emocjami i trudnymi zachowaniami oraz rozwijanie zrozumienia społecznego
Patologia mowy: rozwijanie dobrych umiejętności komunikacyjnych i badanie, w jaki sposób język może być używany do zaangażowania społecznego
Terapia zajęciowa: pomoc w określeniu wzorzec reakcji sensorycznych dziecka i sposób, w jaki należy zmienić środowisko, aby pomóc dziecku. Pracują również z dziećmi, aby rozwijać umiejętności wspólnej zabawy.

Leki nie są zalecane w przypadku podstawowych cech ASD, ale mogą być przydatne, jeśli dziecko miało jeden z wymienionych powyżej schorzeń współwystępujących.
Comment here