Zaburzenia emocjonalne – depresja i podobne.

Zaburzenia emocjonalne to obszerne pojęcie zawierające przeróżnego rodzaju zakłócenia postępowania, sposobu myślenia oraz nastroju człowieka.

CiekawostkiEdukacjaKsiążkiPoradyPsychoterapiaRelacjeSeksualnośćZdrowie

Szokująca prawda o aborcji

Rate this post

Przerywanie ciąży w aspekcie etycznym i prawnym zawsze budzi kontrowersje. Zakazy, obostrzenia i sprzeciwy społeczne wpływają jedynie na zwiększenie liczby nielegalnie „wywoływanych poronień”. Szokująca prawda o aborcji przekonuje, jak wiele kobiet z różnych powodów potrzebuje i korzysta z tego zabiegu. Ponad milion aborcji każdego roku dokonywanych w UE mówi sama za siebie.

Aborcja to zamierzone zakończenie ciąży. Na świecie ze względu na regulacje prawne wyróżniana jest aborcja legalna (abortus provocatus lege Artis), wykonywana przez lekarza oraz aborcja nielegalna (abortus provocatus criminalis) przeprowadzana przez osobę nieuprawnioną. W zależności od kraju ustawodawstwo prawnie reguluje możliwość dokonywania tego rodzaju zabiegów. Wokół zagadnienia przerywania ciąży zawsze toczą się liczne kontrowersje. Cyklicznie ściera się ze sobą światopogląd ruchu antyaborcyjnego pro-life „za życiem” oraz ruchu za legalizacją aborcji „pro-choice” za wyborem. Między tymi skrajnymi poglądowo organizacjami nigdy nie dojdzie do porozumienia. Najważniejszy jest jednak inny fakt. Wiele kobiet z różnych względów potrzebuje dokonać aborcji. Żadne zakazy tego nie zmienią lub będą skutkować zwiększającą się liczbą nielegalnie przerywanych ciąż.

Niezależnie od tego, czy aborcja jest legalna, czy nie, kobiety nadal potrzebują i uzyskują dostęp do usług aborcyjnych. Według Instytutu Guttmachera amerykańskiej organizacji non-profit działającej w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego, wskaźnik aborcji wynosi 37 na 1000 osób w krajach, które całkowicie zakazują aborcji lub dopuszczają aborcję na wypadek konieczności ratowania życia kobiety i 34 na 1000 osób w krajach, w których aborcja jest dostępna na szerszych zasadach, czyli różnica jest statystycznie nieznacząca– amnesty.com.pl

Szokująca prawda o aborcji, dowodzi, że każdego roku jedynie w UE dokonuje się ponad milion zabiegów przerwania ciąży. Liczba ta ulega zwielokrotnieniu, jeżeli wzięty pod uwagę zostanie cały świat. Wykorzystywane, legalne metody aborcyjne przeprowadzane są za pomocą farmakologii lub chirurgii. Niestety, niezliczona ilość niezgodnych z prawem zabiegów przerwania ciąży wykonywana jest w warunkach zagrażających kondycji psychicznej i życiu kobiety. Nielegalna aborcja zawsze zagraża psychicznemu i fizycznemu zdrowiu kobiety. To dramatyczna konsekwencja antyaborcyjnych obostrzeń.

Globalny ruch Amnesty International zrzeszający ponad 7 milionów ludzi z zaangażowaniem zmieniających świat tak, by każdy mógł, korzystać ze swoich praw podał najważniejsze fakty w sprawie aborcji. Warto je poznać i jeszcze raz przemyśleć tę kontrowersyjną kwestię.

  1. Aborcja to zabieg, którego potrzebują miliony kobiet.
  2. Aborcję są wykonywane cały czas bez względu na obowiązujące prawo.
  3. Aborcja przeprowadzana przez wyszkolonych pracowników służby zdrowia jest jednym z najbezpieczniejszych zabiegów medycznych.
  4. Zabieg przerwania ciąży jest bezpieczniejszy od porodu.
  5. Ograniczenia w dostępie do aborcji i jej kryminalizacja nie pozwala lekarzom zapewniać pacjentkom podstawowej opieki medycznej.
  6. Prawdziwe, negatywne konsekwencje ograniczania dostępu do legalnej aborcji są ukrywane.
  7. Całkowity zakaz aborcji zmusza kobiety i dziewczyny do korzystania z nielegalnych usług aborcyjnych.

Nielegalne, niebezpieczne aborcje często są śmiertelne w skutkach. Wyliczono, że przerwanie ciąży wykonane w niewłaściwy sposób to trzecia najczęstsza przyczyna zgonów lub niepełnosprawności kobiet. Zdesperowane, niemogące liczyć na dostęp do legalnej aborcji kobiety są jednak gotowe ponieść ryzyko. WHO szacuje, że każdego roku dokonywanych jest 22 milionów niebezpiecznych zabiegów aborcyjnych. Problem ten dotyczy całego świata, w tym przede wszystkim krajów rozwijających się i miejsc, w których obowiązują regulowane prawnie, zakazy i ograniczenia antyaborcyjne. W ciągu roku w UE wykonuje się ponad milion aborcji. Liczba ta wskazuje jedynie, jak wiele kobiet potrzebuje tego zabiegu. Nie zmienią tego żadne obostrzenia. Na liczbę niechcianych ciąż może wpłynąć jedynie ułatwiony dostęp do antykoncepcji i edukacji seksualnej. Wiele państw zmienia prawo w celu zwiększenia dostępu do legalnej aborcji. Są też państwa, które tak, jak Polska, Salvador, czy Nikaragua utrzymują w mocy restrykcyjne i dyskryminujące przepisy uniemożliwiające dokonanie legalnej aborcji, praktycznie bez względu na okoliczności.

Kiedy kobieta może skorzystać z legalnej aborcji? W jakim przypadku można zrobić aborcję? Jaki jest domowy sposób na przerwanie ciąży? Jakie są skutki aborcji? Gdzie bez problemu można zrobić aborcję? To pytania często wpisywane przez kobiety w wyszukiwarkę. „Turystyka aborcyjna”, czyli wyjazdy do krajów, w których ułatwiony jest dostęp do zabiegów aborcyjnych, budzi coraz większe zainteresowanie. Nie każdą kobietę stać jednak na poniesienie kosztów podróży. Tym sposobem napędza się błędne koło nielegalnych procedur przerywania ciąży.Aborcja w Polsce była całkowicie zabroniona do 1932 roku. W kolejnych latach również przez wzgląd na następujące zmiany historyczne temat był wielokrotnie poruszany. W czasie zaborów o prawie do aborcji decydowały przepisy zaborcy. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości środowiska katolickie i konserwatywne zaczęły ścierać się ze zgrupowaniami liberalnymi. Ostatecznie jednak komisja kodyfikacyjna wprowadziła karalność aborcji z wyjątkiem sytuacji, w której przerwanie ciąży spowodowane jest ważnymi przesłankami medycznymi lub w wypadku, gdy ciąża była wynikiem gwałtu lub czynu kazirodczego, albo dotyczyła dziewczyny do 15 roku życia. Na tamte czasy było to jedno z najbardziej liberalnych  ustawodawstw aborcyjnych w Europie.

Legalna aborcja w Polsce na żądanie dostępna była jedynie podczas hitlerowskiej okupacji. Niestety niemieckie służby SS wykorzystywały to rewolucyjne prawo do krzywdzenia kobiet, które wielokrotnie były zmuszane do odbycia zabiegu aborcyjnego. Powojenny czas wymusił korygowanie wielu naruszonych przez Niemców obszarów, w tym prawa do aborcji. Rządy PRL dopuszczały możliwość aborcji w trzech, konkretnych okolicznościach. Na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 1956 roku o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży lekarz mógł wykonać zabieg, gdy za przerwanie ciąży przemawiały względy lekarskie dotyczące zdrowia kobiety lub dziecka, w sytuacji,  kiedy ciąża była wynikiem przestępstwa oraz kiedy kobieta zdecydowała się na aborcję ze względu na trudne warunki życiowe. Przepisy te budziły liczne wątpliwości. Katolickie ugrupowania oraz ruchy pro-life przypuszczały, że aborcja nadal była stosowana na żądanie i że wiele kobiet zabieg przerwania niechcianej ciąży traktowało jako alternatywny środek antykoncepcyjny. Rząd PRL podkreślał jednak, że dostęp do legalnej aborcji ma chronić kobiety przed groźnymi następstwami nielegalnie wykonywanych zabiegów aborcyjnych. Od 1977 roku, kiedy Polski Komitet Obrony Życia, Rodziny, Narodu złożył podpisane przez 12 tysięcy obywateli wniosek do sejmu PRL o uchylenie ustawy aborcyjnej, coraz częściej temat powracał. Odrzucane apele ówczesny Klub Inteligencji Katolickiej w Szczecinie zdecydowanie wsparł w roku 1982. Po części w efekcie tych działań w roku 1988 powołana została podkomisja sprawdzająca prawidłowość prowadzonych aborcyjnych działań. W roku 1989 do sejmu trafił natomiast projekt ustawy o ochronie praw dziecka poczętego, przygotowany przez zespół ekspertów z Komisji Episkopatu Polski do spraw rodziny. Rządy III RP, w tym ustawa o planowaniu rodziny z 1993 roku ograniczyła możliwość przeprowadzenia zabiegu aborcji do sytuacji, w której ciąża zagraża życiu kobiety, zostają rozpoznane nieodwracalne wady płodu, ciąża jest następstwem przestępstwa. Przerwanie ciąży ze względów trudnej sytuacji społecznej i materialnej zostało całkowicie zakazane i uznane za niezgodne z prawem przez Trybunał Konstytucyjny w 1997 roku. Od tego momentu wielokrotnie pojawiały się „pomysły” mające wprowadzić zmiany w przepisach dopuszczających aborcję. 22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie. Praktycznie całkowicie wyklucza ono aborcję z przyczyn embriopatologicznych. W efekcie walczący o prawa kobiet zwolennicy myśli „pro-choice” tłumnie zaczęli wyrażać swój sprzeciw wobec coraz bardziej zaostrzonego prawa aborcyjnego.

Kontrowersyjny temat aborcji z pewnością jeszcze wielokrotnie powróci. Każdy ma prawo do własnych opinii, ale warto odnieść się do historii kobiet, które legalnie zdecydowały się na ten zabieg. Szokująca prawda o aborcji została ujawniona w książce „Bez wyboru”. Opisuje ona historie kobiet, które w czasach PRL zaszły w niechcianą ciążę. Choć ówcześnie zabieg przerwania ciąży był, legalny panie nie mogły liczyć na właściwe wsparcie. W pozycji opisano zdarzenia, które rozgrywały się w latach 1973 – 1986. Sami ocenimy, czy peerelowskie podejście do aborcji było emocjonalną ulgą, czy przekleństwem. Jest to lektura wywołująca silne emocje i skłaniająca do refleksji. Autorka wspomniała, co zainspirowało ją do napisania tej pozycji:

„Pamiętam dramaty wielu bliskich mi kobiet, którym przydarzyła się niechciana ciąża. Postanowiłam je opisać, tym bardziej że wciąż wałkujemy temat aborcji. Wielu Polaków opowiada się za jej legalizacją, jeszcze więcej przeciw. Prawda jest taka: kto ma, pieniądze bez problemu podda się zabiegowi za granicą (np. w Niemczech) lub w tak zwanym „podziemiu” ginekologicznym”.

Aborcja jest złem koniecznym i przykrym doświadczeniem. Stwierdza Lena Nowicz i powołując się na opinie lekarzy i specjalistów tłumaczy, że zasadne przerwanie ciąży nie wyrządza szkód kobiecie.

„Naukowcy obalają tezę, że aborcja źle wpływa na zdrowie psychiczne kobiet. Usuniecie, dziecka na życzenie nie oddziałuje na problemy psychiczne kobiet. Tak wynika z ustaleń Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA)”.

„Testy przeprowadzane na licznej grupie badanych wciąż pokazują, że usunięcie ciąży nie wpływa na pogorszenie się zdrowia psychicznego – podkreśla Ann Furedi z British Pregnancy Advisory Service-organizacji, która w ubiegłym roku przeprowadziła 55 tys. Zabiegów”.

Wspomniana Książka jest zalecana do przeczytania wszystkim, którzy nadal nie wyrobili sobie opinii na temat aborcji. Oceny po przeczytaniu najpewniej będą różne, ale nie zmieni to faktu, że każdego roku przeprowadza się miliony zabiegów aborcyjnych.
Comment here