Zaburzenia emocjonalne – depresja i podobne.

Zaburzenia emocjonalne to obszerne pojęcie zawierające przeróżnego rodzaju zakłócenia postępowania, sposobu myślenia oraz nastroju człowieka.

Choroby, zaburzeniaEmocjeRelacjeUzależnieniaZdrowie

Charakterystyka dorosłych dzieci alkoholików

Rate this post

Jeśli wychowałeś się w domu w którym gościł alkohol, prawdopodobnie znasz uczucie, że nigdy nie wiesz, czego się można się spodziewać z dnia na dzień – nieprzewidywalność nie jest ci obca. Kiedy jedno lub oboje rodzice zmagają się z uzależnieniem, środowisko domowe jest nieprzewidywalne. W takim domu szerzą się kłótnie, niespójność, niewiarygodność i chaos. Dzieci alkoholików nie zaspokajają wielu potrzeb emocjonalnych z powodu tych wyzwań, co często prowadzi do wypaczonych zachowań i trudności w prawidłowym dbaniu o swoje potrzeby, co rzutuje w późniejszym życiu.

Gdzie się podziało moje dzieciństwo, czyli syndrom DDA

Jeśli nigdy nie otrzymałeś dostatecznej uwagi i wsparcia emocjonalnego, którego potrzebowałeś w kluczowym okresie rozwoju w młodości, a zamiast tego zajmowałeś się dysfunkcyjnymi zachowaniami rodziców, z pewnością może być trudno (lub być może niemożliwe) wiedzieć, jak spełnić swoje potrzeby już jako dorosły. Co więcej, jeśli brakowało ci pozytywnych relacji fundamentalnych, może w przyszłości odbijać się trudnym rozwojem zdrowych, ufnych relacji interpersonalnych.

Dzieci alkoholików często muszą zaprzeczać swoim uczuciom smutku, strachu i gniewu, aby przeżyć. A ponieważ nierozwiązane uczucia zawsze ostatecznie się pojawią, często przejawiają się w wieku dorosłym. Zaletą tego jest to, że jesteś już dorosły i nie jesteś już bezradnym dzieckiem. Możesz poradzić sobie z tymi problemami i znaleźć rozwiązanie w sposób, który nie był możliwy, kiedy byłeś dzieckiem

Trwałe efekty

Wiele dzieci alkoholików rozwija podobne cechy osobowości.  Janet G. Woititz w książce „Dorosłe dzieci alkoholików ” przedstawiła 13 z nich. Opierając się na swoich osobistych doświadczeniach z alkoholizmem i jego wpływie na dzieci, a także na pracy z klientami wychowanymi w rodzinach dysfunkcyjnych, odkryła, że ​​te wspólne cechy są powszechne nie tylko w rodzinach alkoholowych, ale także u tych, którzy dorastali w rodzinach gdzie występowały inne kompulsywne zachowania, takie jak hazard, nadużywanie narkotyków lub przejadanie się, lub gdzie występowały inne dysfunkcje, takie jak rodzice byli przewlekle chorzy lub podtrzymywali surowe postawy religijne.  Inne książki w których poruszono problem DDA – ZOBACZ

Cytowała, że ​​dorosłe dzieci alkoholików (DDA) często: • Zgadują, jakie jest normalne zachowanie
 • Mają trudności z realizacją projektu od początku do końca
 • Kłamią, gdy równie łatwo będzie powiedzieć prawdę
 • Osądzają się bez litości
 • Mają trudności z zabawą
 • Traktują  siebie bardzo poważnie
 • Mają trudności z intymnymi związkami
 • Przesadnie reagują na zmiany, nad którymi nie mają kontroli
 • Ciągle szukaj aprobaty i afirmacji
 • Czują, że różnią się od innych ludzi
 • Są bardzo odpowiedzialni lub bardzo nieodpowiedzialni
 • Są niezwykle lojalni, nawet w obliczu dowodów, że lojalność jest niezasłużona
 • Są impulsywni – mają tendencję do zamykania się na działaniu bez poważnego rozważania alternatywnych zachowań lub możliwych konsekwencji. To impulsywnie prowadzi do zamieszania, nienawiści do siebie i utraty kontroli nad otoczeniem. Ponadto spędzają nadmierną ilość energii na oczyszczaniu atmosfery.

Oczywiście, jeśli jesteś dzieckiem alkoholika, nie oznacza to, że wszystko na tej liście będzie odnosiło się do ciebie. Ale prawdopodobne jest, że przynajmniej niektóre z nich będą. Kolejną listę cech, które mogą wydawać się bardzo znajome dla tych, którzy dorastali w dysfunkcyjnych domach, jest Lista Tony’ego, która  została przyjęta jako część oficjalnej literatury Światowej Organizacji Służb Dorosłych Dzieci Alkoholików a według tej listy wiele dorosłych dzieci alkoholików:

 • Izoluje się
 • Boi się ludzi i autorytetów
 • Pragnie akceptacji
 • Boi się gniewnych ludzi
 • Boi się osobistej krytyki
 • Zostaje alkoholikami, poślubi alkoholika lub oba jednocześnie
 • Postrzega życie jako ofiarę
 • Ma przytłaczające poczucie odpowiedzialności
 • Troszczy się bardziej o innych niż o siebie
 • Czuje się winnym
 • Uzależnia się od emocji
 • Miesza miłość z litością
 • „Kocha” ludzi, którzy potrzebują ratowania
 • Duszą ich uczucia
 • Traci zdolność odczuwania
 • Ma niską samoocenę
 • Są osądzający
 • Są strasznie przerażeni porzuceniem
 • Zróbi wszystko, aby utrzymać związek

DDA i relacje

Wiele dorosłych dzieci alkoholików zatraca się w relacjach z innymi, czasami przyciąga ich alkoholik lub inne kompulsywne osobowości, takie jak pracoholicy, którzy są emocjonalnie niedostępni. Dorosłe dzieci alkoholików mogą również nawiązywać relacje z innymi, którzy potrzebują ich pomocy lub wymagają opieki, w stopniu zaniedbującym własne potrzeby. Jeśli skupiają się na przytłaczających potrzebach kogoś innego, nie muszą patrzeć na własne trudności i wady.

Często dorosłe dzieci alkoholików przyjmują cechy alkoholików, nawet jeśli nigdy nie sięgnęły po alkohol: wykazywały zaprzeczenie, słabe umiejętności radzenia sobie, słabe rozwiązywanie problemów i tworzenie dysfunkcyjnych relacji.

Wsparcie

Wiele dorosłych dzieci uważa, że ​​szukanie profesjonalnego leczenia lub porady w celu uzyskania wglądu w ich uczucia, zachowania i zmagania pomaga im uzyskać większą świadomość tego, jak ich dzieciństwo ukształtowało to, kim są dzisiaj. Na początku jest to często przytłaczające, ale może pomóc ci nauczyć jak wyrażać swoje potrzeby i radzić sobie z konfliktem w nowy i konstruktywny sposób.
Comment here