Zaburzenia emocjonalne – depresja i podobne.

Zaburzenia emocjonalne to obszerne pojęcie zawierające przeróżnego rodzaju zakłócenia postępowania, sposobu myślenia oraz nastroju człowieka.

Choroby, zaburzeniaCiekawostkiOśrodki oraz kliniki - leczeniePoradyUzależnieniaZdrowie

Jakie pytania i obawy najczęściej towarzyszą pacjentom, którzy planują podjęcie terapii uzależnienia?

5/5 - (3 votes)

Ośrodek Terapii Uzależnień „NEFO” – https://nefo.pl/ opiera się na autorskim programie terapii, stworzonym przez zespół ekspertów składający się ze specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów, lekarzy i psychologów. Współpracujemy z wieloma placówkami, firmami i osobami fizycznymi, które z otwartym sercem patrzą na los drugiego człowieka.

 

 1. Rozumiem, że prowadzenie terapii to wymagająca praca. Czy daje satysfakcję? odpowiada Monika Lulińska – specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog o specjalności resocjalizacja, terapeuta motywujący.

 

Praca terapeutyczna z pacjentami stanowi dla mnie niezwykłe źródło satysfakcji. Myślę, że na odczuwanie jej ma wpływ wiele czynników. Każdy specjalista może ją inaczej identyfikować. Dla mnie istotne jest ,,spotkanie z drugim człowiekiem”, ciekawość go jako osoby, kim jest, co przeżywa, bezwarunkowa akceptacja takiego jakim jest. Możliwość uczestniczenia ,,w jego świecie” do którego mnie zaprasza i któremu wspólnie się przyglądamy. Obserwacja wprowadzanych przez pacjenta zmian: jego sposobu myślenia, radzenia sobie z uczuciami, weryfikacji swoich zachowań. Często ze spotkania na spotkanie można dostrzec, jakie zmiany zaszły w pacjencie od czasu naszej ostatniej wizyty. Każda refleksja pacjenta, zastanawianie się nad sobą, przyglądanie się sobie, przeżywanie różnych emocji i w konsekwencji stopniowe lepsze rozumienie siebie daje możliwość odczuwania satysfakcji. To jest niezwykłe, często poruszające, a w konsekwencji umacnia i podkreśla sens pracy terapeutycznej. Satysfakcję można odczuwać, nie tylko wtedy gdy widoczne są ,,sukcesy”, ale również wtedy, gdy są trudności, przeszkody, które wspólnie staramy się rozwiązać lub ominąć. Każda zmiana, którą pacjent dostrzega jako ,,coś wartościowego” dla siebie jest jego sukcesem. Cieszę się z tych zmian. Niezwykle ważnym czynnikiem mającym wpływ na odczuwanie satysfakcji jest relacja terapeutyczna oparta na empatii, autentyczności i akceptacji. Dla wielu pacjentów bycie w relacji terapeutycznej, w której odczuwają szacunek, akceptację, możliwość bycia wysłuchanym, bez oceny i krytyki jest czymś, co po raz pierwszy w życiu przeżywają. Satysfakcją jest dla mnie możliwość rozwoju, zarówno osobistego jak i zawodowego. Każde spotkanie z pacjentem wpływa na mój samorozwój, na możliwość doskonalenia praktyki zawodowej. Ponadto realizacja autorskich programów terapeutycznych, zgodnie z potrzebami i celami pacjentów, ich ewaluacja, daje możliwość spełnienia.

 

2. Jaką radę dałaby Pani osobom, które zmagają się z uzależnieniem oraz ich rodzinom? odpowiada Monika Lulińska – specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog o specjalności resocjalizacja, terapeuta motywujący.

Myślę, że nie ma czegoś takiego jak ,,złota rada”. Pracując z osobami uzależnionymi i rodzinami dostrzegam, że cele i potrzeby są różne, często bardzo indywidualne. Nie ma gotowej, uniwersalnej recepty dla wszystkich. Podczas pierwszej konsultacji indywidualnej istnieje możliwość zorientowania się w sytuacji życiowej pacjenta, tego, z czym przychodzi, co sprawia mu trudność, co przeżywa, czego doświadcza, co potrzebuje, co stanowi podstawę do określenia możliwych form pomocy i wsparcia. Taką pomoc oferuje dziś wiele ośrodków, poradni, punktów konsultacyjnych. W czasie pandemii oferowana jest także pomoc w formie zdalnej- sesje online. Często podkreślam, istotę tego pierwszego kontaktu terapeutycznego, który może się okazać pomocny dla wielu osób, które mają mnóstwo wątpliwości, obaw przed podjęciem terapii. W ośrodku NEFO oferujemy pomoc w formie terapii stacjonarnej, jednak oprócz tego, jest możliwość odbycia sesji indywidualnej online z terapeutą uzależnień zarówno dla pacjentów nadużywających substancji psychoaktywnych czy uzależnionych behawioralnie, a także dla ich rodzin.

 

3. Jakie pytania dotyczące terapii przed jej rozpoczęciem zadają pacjenci. Czy jest coś, o co pytają szczególnie często? – odpowiada Monika Lulińska – specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog o specjalności resocjalizacja, terapeuta motywujący.

Zanim pacjenci podejmą decyzję o przyjeździe do ośrodka często kontaktują się z nami, pytając o wiele kwestii dla nich istotnych i ważnych. Spotykamy się z wieloma pytaniami w zależności od tego, czy jest to pacjent zastanawiający się nad podjęciem pierwszej terapii czy kolejnej. Wielokrotnie pacjenci mają wiele obaw przed podjęciem terapii, m.in. zastanawiają się czy i jaki ośrodek wybrać, ,,czy ja potrzebuję terapii, czy może poradzę sobie sam?”. Wykonanie telefonu do ośrodka terapii uzależnień jest już pierwszym, bardzo ważnym krokiem w kierunku zmiany. Uzyskane wsparcie i zrozumienie dla wątpliwości i obaw pacjenta, a także docenienie decyzji o wykonaniu telefonu pomaga pacjentom w przezwyciężeniu własnych trudności, buduje relację z pacjentem. Często pacjenci pytają, o to jak przebiega terapia grupowa, jaki jest harmonogram dnia, jakie są możliwe formy pomocy. Zdarza się, że pacjenci mają obawy związane z terapią grupową, zastanawiają się, w jakim stopniu będą otwarci przed grupą, jaki jest sens i cel pracy terapeutycznej. Staramy się udzielić rzetelnych informacji w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie. Podkreślamy rolę terapii grupowej w procesie zmiany m.in. znaczenie informacji zwrotnych, wzajemnego zrozumienia, szacunku, wsparcia, ukazanie różnych perspektyw. Poprzez kontakt z drugą osobą, która zmaga się z podobnymi trudnościami, problemami, niweluje się poczucie osamotnienia w swojej sytuacji życiowej. Odzwierciedla to myśl: ,,ja karmię grupę, grupa mnie karmi”. Ponadto zasady grupowe (wzajemna pomoc, wsparcie, nieocenianie, niekrytykowanie) sprzyjają otwartości, dzieleniu się swoimi myślami, emocjami i osiąganiu swoich celów terapeutycznych. Pacjenci pytają o intensywność kontaktu terapeutycznego, a więc zastanawiają się ile czasu trwa terapia. Wielu z nich chce wykorzystać ten czas przyjazdu, aby systematycznie pracować nad sobą i maksymalnie skorzystać z oferowanych form pomocy. Wskazujemy, że w ośrodku stacjonarnym NEFO terapia odbywa się 7 dni w tygodniu. Zajęcia odbywają się codziennie. Pacjenci oprócz terapii grupowej, mogą korzystać z terapii indywidualnej. Prowadzimy także m.in. warsztaty bębniarskie, zajęcia relaksacyjne, sportowe, treningi Tai-Chi w trosce o zdrowie psychofizyczne i nabycie umiejętności zadbania o siebie. Jesteśmy gotowi na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania, które mogą być pomocne w podjęciu decyzji o zmianie swojego życia.Monika Lulińska - Specjalistka psychoterapii, Pedagog o specjalności resocjalizacja, Terapeuta motywacyjny
Monika Lulińska – specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog o specjalności resocjalizacja, terapeuta motywujący.

———————

 

4. Czy zdarza się, że pacjenci, którym udało się pokonać nałóg, wracają? Żeby podziękować, pochwalić się, jak zmienili swoje życie?odpowiada Agnieszka Wódkowska Terapeuta uzależnień, Współwłaścicielka i założycielka Ośrodka NEFO

Tak, oczywiście. Nigdy nie zostawiamy pacjentów samym sobie po zakończeniu terapii. Zachęcamy ich do odwiedzania ośrodka i dzielenia się swoimi doświadczeniami z „trzeźwego” życia po terapii. Z wieloma utrzymujemy stały kontakt telefoniczny. Ponadto dużo osób, które były pacjentami ośrodka wciąż utrzymuje kontakt z terapeutami korzystając z indywidualnych sesji terapeutycznych. To ogromne wsparcie dla nich już po opuszczeniu ośrodka. W dobie pandemii sesje te odbywają się online, ale wcześniej pacjenci często odwiedzali nas osobiście, na przykład przy okazji sobotnich spotkań w ramach grupy wsparcia AA. Nierzadko zdarza się, iż nowa osoba przybyła do ośrodka mówi nam, że polecił jej to miejsce jeden z naszych byłych pacjentów. Jest to najlepsza rekomendacja dla nas i powód do dumy. Zawsze przy okazji świąt otrzymujemy wiele życzeń i serdeczności, co świadczy o tym, iż ciągle idziemy w dobrym kierunku i warto to robić.

 

5. Na co warto zwrócić uwagę szukając wśród różnorodnej oferty ośrodków terapeutycznych? odpowiada Agnieszka Wódkowska Terapeuta uzależnień, Współwłaścicielka i założycielka Ośrodka NEFO

Ośrodków, zarówno tych prywatnych, jak i NFZ jest bardzo dużo, ale warto zdać sobie sprawę, iż są między nimi duże różnice. Przede wszystkim należy zacząć od sprawdzenia oferty terapeutycznej i porównywać nie tylko cenę ale również program terapeutyczny. Chociaż NEFO nie jest najtańszym ośrodkiem, to biorąc pod uwagę ilość godzin terapii, która odbywa się 7 dni w tygodniu, również w niedziele i święta, profesjonalną opiekę terapeutyczną, świetną bazę noclegową o wysokim standardzie oraz bogatą ofertę dodatkowych zajęć warsztatowych i rekreacyjno-sportowych, uważamy, że nasza oferta jest obecnie najatrakcyjniejsza na rynku. Warto zwrócić tutaj uwagę na kompetencje i doświadczenie personelu terapeutycznego, który odgrywa kluczową rolę w procesie uwolnienia od uzależnienia. Na koniec myślę, że warto wspomnieć o lokalizacji. Ośrodek Nefo położony na półwyspie nad jeziorem Wądzynskim, z dala od miejskiego zgiełku, idealnie wpisuje się w założenia terapii, pozwalając na nawiązanie kontaktu ze sobą oraz przejście głębokiej metamorfozy i zmiany dotychczasowego życia. Otoczenie pięknej przyrody, sprzyja procesowi terapeutycznemu.

 

Agnieszka Wódkowska – Terapeuta uzależnień, Współwłaścicielka i założycielka Ośrodka NEFO

———————

6. Czy jest coś co pacjenci doceniają w NEFO szczególnie? Komfortowe warunki, kadrę? Zastanawiam się co ich przyciąga do ośrodka? odpowiada Magdalena Sokół Współwłaścicielka i założycielka Ośrodka NEFO

Myślę, że to, co nas wyróżnia i znajduje to zresztą potwierdzenie w rozmowach z pacjentami i ich opiniach na temat ośrodka, to w dużej mierze wyjątkowy program terapeutyczny. Stawiamy na intensywną pracę, która ma na celu przekazanie wiedzy i narzędzi niezbędnych w procesie wyjścia z uzależnienia. Nasi pacjenci po wyjściu z ośrodka mogą kontynuować swój proces terapeutyczny podczas indywidualnych sesji prowadzonych przez terapeutów Nefo. Wiedzą jak ważna jest dalsza praca oraz wdrożenie w życie zaleceń oraz tego, co wypracowali podczas terapii. W naszej pracy staramy się być profesjonalni, zaangażowani, empatyczni i zawsze blisko pacjenta. Czujemy energię wspólnej misji oraz, że to, co robimy, to coś więcej niż tylko praca. Wiemy z rozmów z naszymi podopiecznymi, iż zauważają to i bardzo doceniają. Oczywiście komfortowe warunki pobytu, smaczne jedzenie, świetne zaplecze rekreacyjno-sportowe (basen, sauna, sala fitness, kręgielnia, kort tenisowy, boisko sportowe) oraz piękne położenie w otoczeniu lasów i jeziora na półwyspie Wądzyn również powoduje, iż nasz ośrodek jest jedyny w swoim rodzaju.

7. Czy czujecie wpływ pandemii na działanie ośrodka? odpowiada Magdalena Sokół Współwłaścicielka i założycielka Ośrodka NEFO

Wraz ze wzrostem zagrożenia musieliśmy dostosować się do odpowiednich procedur i wprowadzić wymagany reżim sanitarny. Wewnątrz ośrodka stosujemy zalecane preparaty do dezynfekcji, monitorujemy stan zdrowia podopiecznych. Tak więc z tego punktu widzenia zmiany są niemalże nieodczuwalne. Jeżeli chodzi o otoczenie, to od początku pandemii obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów w ośrodku. Każda osoba przyjmowana na terapię ma wykonywany test w kierunku Covid-19. Do terapii przystępują jedynie osoby z ujemnym wynikiem testu oraz bez objawów infekcji takich jak: podwyższona temperatura ciała, kaszel, osłabienie, itp. Wynik pozytywny oznacza przełożenie terapii na termin późniejszy. Jak widać radzimy sobie świetnie i co jest dla nas najważniejsze, nasi podopieczni czują się bezpiecznie.

 

Magdalena Sokół – Współwłaścicielka i założycielka Ośrodka NEFO

 

 

Ośrodek Terapii Uzależnień „NEFO” – https://nefo.pl/

 
Comment here