Zaburzenia emocjonalne – depresja i podobne.

Zaburzenia emocjonalne to obszerne pojęcie zawierające przeróżnego rodzaju zakłócenia postępowania, sposobu myślenia oraz nastroju człowieka.

DefinicjePsychoterapiaRelacje

Wszystko, co musisz wiedzieć o terapii systemowej

Rate this post

Terapia systemowa ma swoje korzenie w terapii rodzinnej, chociaż w dzisiejszych czasach nie wymaga skupienia się na rodzinie, aby nazywać ją systemową. Przy takim podejściu najważniejszy jest związek: proces interakcji między ludźmi.

To austriacki biolog i filozof Ludwind Von Bertalanffy sformułował Ogólną Teorię Systemów w 1968 roku . Użył koncepcji systemu jako „sieci elementów w interakcji”. Później zastosował go w ramach terapeutycznych, aż stał się dominującym modelem w badaniach nad rodzinami i relacjami.

Jednak perspektywę systemową zasilają również wkłady innych dyscyplin. Dotyczy to głównie dziedziny teoretycznej. Niektóre z nich to cybernetyka, pragmatyczny rozwój komunikacji i psychoterapia rodzinna. Ta integracja perspektyw pozwoliła na rozwój szerokiego zakresu zastosowań, od indywidualnych do grupowych terapii, par i rodzin ( Hoffman, 1987 ).

Psychologia systemowa jest mi szczególnie bliska, lubię widzieć powiązania, wzajemne wpływy i uwikłania. Lubię myśleć o człowieku podlegającym wpływowi otoczenia, jednak posiadającym wolną wolę, i świadomie decydującym czy będzie żył według jego wartości czy też nie. Dzieci do pewnego momentu są od nas zależne, tym bardziej jesteśmy za nie odpowiedzialni, odpowiedzialni w jakim systemie wartości chcemy, żeby wzrastały. Dzieci, z piętnem zaburzenia, z dysfunkcjami od początku szkoły, z problemami, z którymi chodzi się do specjalisty… Nie zgadzam się na taki świat dzieciństwa naszych dzieci. Dlatego nie mogłam zostawić tego od tak. fragment z książki: A dzieci skaczą – Jadwigi Chojnackiej
Badania wykazały, że ogólnoustrojowa terapia rodzin i par jest równie skuteczna – a w wielu przypadkach bardziej skuteczna – niż alternatywne interwencje, często tańsze.

Stwierdzono, że ogólnoustrojowa terapia rodzinna jest skuteczna w przypadku trudności dzieci i dorosłych, zarówno w przypadku diagnozy zdrowia psychicznego, jak i bardziej ogólnego lub złożonego cierpienia. Jest skuteczny w całym cyklu życia, obejmując etapy rozwojowe od piątego roku życia do starości.

Współpraca terapeutyczna z jednostkami wraz z ich rodzinami i / lub znaczącymi osobami umożliwia wykorzystanie relacji jednostek jako zasobu oraz zmniejsza stres i trudności dla wszystkich członków rodziny.

Stwierdzono również, że terapia rodzinna jest szczególnie skuteczna podczas ciężkich i złożonych zaburzeń wymagających intensywnego leczenia. Systemowa terapia rodzinna może czasem obejmować relacyjną pracę z osobami, podejście psychoedukacyjne i wiele grup rodzinnych.

Pojęcie systemu

Punktem wyjścia różnych podejść jest koncepcja systemu. Wynika z tego, że całość jest większa niż suma części. Oznacza to, że z podejścia systemowego nacisk kładziony jest na właściwości całości wynikające z interakcji różnych elementów systemu. Ogólnie rzecz biorąc, ważna jest relacja, która wyłania się z interakcji między ludźmi.

Psychologowie systemowi przyjmują następującą ogólną ideę. System, cokolwiek by to nie było – rodzina, para lub społeczność – zawiera jeden lub więcej elementów połączonych ze sobą w taki sposób, że zmiana stanu nastąpi po innej zmianie systemu. Pozwala to badaczom zobaczyć podstawowe aspekty indywidualnej patologii któregokolwiek z członków systemu.

 
Comment here