Zaburzenia emocjonalne – depresja i podobne.

Zaburzenia emocjonalne to obszerne pojęcie zawierające przeróżnego rodzaju zakłócenia postępowania, sposobu myślenia oraz nastroju człowieka.

CiekawostkiEdukacjaPoradyZdrowie

Negatywny wpływ szkoły na ucznia

5/5 - (1 vote)

Badanie uczniów po szkole jest ważnym tematem w edukacji. Szczególnie dzisiaj, kiedy system edukacji jest pod tak dużą presją, aby produkować innowacyjnych i produktywnych obywateli. Pytanie brzmi, czy szkoła naprawdę ma negatywny wpływ na ucznia? Zbadajmy ten temat dokładniej.

Co się dzieje z człowiekiem podczas szkoły?

Najbardziej widocznym faktem dotyczącym szkoły jest to, że zapewnia człowiekowi zajęcie, ale czy naprawdę ma pozytywny wpływ na jego życie i całe społeczeństwo? Współczesny system edukacji opiera się na pewnym zestawie założeń i przekonań, które nie są już aktualne. Te założenia to:

  • Że uczenie się jest podstawowym celem edukacji
  • Że każdy uczeń jest zdolny do nauki
  • Że edukacja jest procesem trwającym całe życie
  • Że system edukacji jest wiarygodny i zgodny z prawem
  • Że system produkuje kompetentnych obywateli
  • Że systemowi edukacji można zaufać
  • Że system edukacji jest adekwatny do obecnej sytuacji
  • Że system edukacji jest priorytetem
  • Że system działa i należy go utrzymać

Czy szkoła to strata czasu?

Wielu uczniów spędza dużą część swoich lat szkolnych na marnowaniu czasu. Dlaczego? Ponieważ szkoła skupia się na przekazywaniu informacji, a nie na nauce samodzielnego myślenia. Szkoły głównego nurtu koncentrują się na rutynowym zapamiętywaniu faktów i umiejętności, zamiast uczyć dzieci, jak wykorzystywać informacje do poruszania się po świecie i rozwiązywania problemów. Zapamiętywanie faktów i umiejętności nie jest powodem do dumy dla człowieka. Jest uważane za oznakę niskiego statusu człowieka. Koncentracja na przekazywaniu informacji pozbawia ucznia kreatywności. Kreatywność to zdolność do znajdowania nowych, lepszych rozwiązań problemów. Szkoła nie uczy uczniów jak tworzyć, uczy ich jedynie jak kopiować to, co zrobili inni.

Nadmierna pewność siebie i niepokój u młodych ludzi

Wielu uczniów w okresie szkolnym jest nadmiernie pewnych siebie i niespokojnych. Czują, że nie są w stanie poradzić sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi życie. Czują się nieadekwatni i nietolerancyjni wobec innych. Nadmierna pewność siebie jest jedną z głównych przyczyn lęku wśród młodych ludzi. Nadmierna pewność siebie to przekonanie, że jest się lepszym od innych. Jest to jeden z powodów, dla których uczniowie mogą czuć się niespokojni i niekompetentni. Nadmierna pewność siebie jest często wspierana przez system szkolny. Wielu młodym ludziom mówi się, że są dobrzy w różnych rzeczach i zachęca się ich do wierzenia, że są lepsi od innych. Nadmierna pewność siebie jest często wspierana przez rodziców, nauczycieli i ludzi w ogóle. Kiedy wierzysz, że jesteś lepszy od innych, często czujesz niepokój w porównaniu z nimi. W szkole również łatwo o zdarzenia losowe dlatego warto ubezpieczyć dziecko by wziąć odszkodowanie za wypadek w szkole. Brak pewności siebie i niepewność u młodych ludzi

Wielu młodych ludzi na tym etapie życia jest często zbyt mało pewnych siebie i niepewnych. Mają niską samoocenę i czują, że nie są wystarczająco dobrzy, by poradzić sobie z prawdziwymi wyzwaniami życiowymi. Te uczucia często nasilają się w okresie dojrzewania, kiedy młodzi mężczyźni i kobiety są narażeni na nowe zmiany hormonalne i intensywną presję społeczną, by stać się dorosłymi. Kiedy młodzi ludzie są mało pewni siebie, często szukają informacji, które potwierdzają ich niską samoocenę. Oglądają telewizję, czytają media społecznościowe, rozmawiają z rówieśnikami i słuchają podcastów. Szukają informacji, które mówią im, jak bardzo są źli i jaką są porażką. Nie chcą słyszeć, że są zdolni, inteligentni i godni szacunku.

Nadmierna pewność siebie i lęk u dorosłych

To samo dzieje się z ludźmi, gdy dorastają i zostawiają szkołę za sobą. Dorośli nie mają takich samych możliwości uczenia się nowych rzeczy, jakie mają dzieci. Nie mogą wrócić do szkoły i nadrobić zaległości. Ale nadal mają ten sam ludzki mózg i serce. Mogą wykorzystać wiedzę, którą mają i możliwości, które mają, aby poprawić swoje życie. Badania pokazują, że wielu dorosłych jest również nadmiernie pewnych siebie i niespokojnych. Wiele osób nie czuje, że jest w stanie poradzić sobie z prawdziwymi wyzwaniami życiowymi. Wiele osób nie wie, jak rozwiązywać problemy, poruszać się po świecie, współpracować z innymi i podejmować decyzje.

Wnioski

Celem szkoły jest nauczenie uczniów pewnych umiejętności potrzebnych w ich przyszłym życiu. Uczniowie uczą się jak czytać, pisać i wykonywać podstawowe działania arytmetyczne. Uczą się jak zapamiętywać fakty i wykonywać obliczenia. Uczą się również wykonywania podstawowych zadań, takich jak czytanie mapy, obsługa komputera czy korzystanie z telefonu. Ale uczniowie nie uczą się myśleć, tworzyć i rozwiązywać problemów. Nie uczą się również, jak poruszać się po świecie i rozwiązywać rzeczywiste problemy. Ta forma nauki odbywa się poza szkołą, z dala od systemu szkolnego. Kiedy uczniowie opuszczają szkołę, nadal muszą rozwijać umiejętności potrzebne w ich przyszłym życiu. Muszą nadal uczyć się, jak myśleć, tworzyć i rozwiązywać problemy. Muszą również nadal uczyć się, jak poruszać się w świecie i rozwiązywać rzeczywiste problemy.

 
Comment here