Zaburzenia emocjonalne – depresja i podobne.

Zaburzenia emocjonalne to obszerne pojęcie zawierające przeróżnego rodzaju zakłócenia postępowania, sposobu myślenia oraz nastroju człowieka.

Choroby, zaburzeniaCiekawostki

Fizyczne skutki alkoholizmu

Rate this post

Każdego roku miliony ludzi tylko w USA doświadczają diagnozowalnych objawów nadużywania alkoholu lub alkoholizmu. A gdzie reszta świata? Ludzie uzależnieni od alkoholu przeżywają zwykle szereg poważnych zmian w ich codziennym funkcjonowaniu. Niektóre z tych zmian pojawiają się w krótkim czasie, a inne rozwijają się w ciągu miesięcy lub lat. Fizyczne działanie alkoholu może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a nawet śmierci. Jednak u osób poddawanych leczeniu i utrzymujących abstynencję niektóre problemy wywołane przewlekłym intensywnym piciem mogą z czasem ulec nasileniu.  Poznaj SPOŁECZNE SKUTKI ALKOHOLIZMU http://zaburzeniaemocjonalne.pl/spoleczne-skutki-alkoholizmu/

Fizyczne działanie alkoholu

Piwo, wino i napoje alkoholowe wszystkie zawierają substancję zwaną alkoholem etylowym. Chociaż produkty te cieszą się pełną akceptacją społeczną, sam alkohol etylowy jest trujący dla ludzkiego organizmu. W przeciwieństwie do jedzenia, substancja ta nie ulega rozkładowi w układzie pokarmowym. Zamiast tego przechodzi bezpośrednio do krwiobiegu. Trzy główne narządy są odpowiedzialne za szkodliwe działanie alkoholu na organizm:

 • Wątroba
 • Serce
 • Mózg

Wątroba ponosi odpowiedzialność za rozkład alkoholu i jak najszybsze wyeliminowanie jego produktów ubocznych z krwiobiegu. Jednak w ciągu godziny narząd ten może przetwarzać tylko pewną ilość czystego alkoholu zawartego w jednym standardowym napoju (około 14 gramów). Każdy, kto pochłania w szybszym tempie, będzie narażony na potencjalne szkody substancji.

W sercu wysokie spożycie alkoholu może zakłócać system sygnalizacji, który powoduje funkcjonowanie narządu. To zakłócenie może z kolei prowadzić do zmniejszenia niezbędnego przepływu krwi. Każda część ciała, która nie otrzymuje wystarczającej ilości krwi, może doznać uszkodzeń w wyniku niewystarczającej ilości składników odżywczych lub tlenu.

Wewnątrz mózgu wszystkie napoje alkoholowe spowalniają standardową szybkość aktywności między komórkami nerwowymi (neuronami), które zapewniają ścieżki komunikacji przychodzącej i wychodzącej. Jeśli wskaźnik spadnie poniżej punktu równowagi, mózg przestanie wysyłać odpowiednią liczbę sygnałów do płuc, serca i innych ważnych organów. Terminem używanym do opisania tej tragicznej sytuacji jest zatrucie alkoholem.

Całkowita abstynencja od alkoholu – czy to możliwe? http://zaburzeniaemocjonalne.pl/calkowita-abstynencja-od-alkoholu-czy-to-mozliwe/

U osoby, która ustanawia wzorzec intensywnego picia, związane z alkoholem zmiany w mózgu również przygotowują grunt pod rozwój alkoholizmu (tj. uzależnienie od alkoholu). Taka sytuacja ma miejsce, gdy mózg przyzwyczaja się do zmian chemicznych wywołanych obecnością alkoholu i wywołuje silną, negatywną reakcję, gdy poziomy substancji spadają zbyt nisko. Długoterminowe zmiany związane z alkoholizmem wyjaśniają akceptowaną sytuację medyczną choroby jako przewlekłą chorobę mózgu.

Krótkoterminowe działanie alkoholu na organizm

Zatrucie to podstawowy krótkotrwały efekt spożywania dużej ilości alkoholu. Niektóre osoby szybko osiągają stan odurzenia, biorąc udział w praktyce zwanej upijaniem się. Niemniej jednak mogą oni doświadczyć szeregu poważnych szkód, które obejmują:

 • Zatrucie alkoholowe
 • Przypadkowe obrażenia lub śmierć
 • Napaść seksualna
 • Atak fizyczny
 • Samobójstwo

Bez względu na poziom uzależnienia od alkoholu osoby, które piją dużo w krótkim czasie, mogą również ulec odwodnieniu, zaburzyć równowagę elektrolitową lub doświadczyć ostrego uszkodzenia nerek (AKI). Potencjalne konsekwencje tych trzech problemów związanych z nerkami wahają się od nasilenia od niewielkiego do zagrażającego życiu. Poza tym powtarzające się zaangażowanie w alkoholizm zwiększa szanse, że w końcu zostanie alkoholikiem.

Długoterminowe działanie alkoholu na organizm

Fizyczne skutki nadużywania alkoholu i alkoholizmu z czasem nasilają się. W wątrobie działania te mogą obejmować dowolny z trzech stanów zgrupowanych. Pierwszy z tych stanów znany jest jako stłuszczenie wątroby. Występuje, gdy intensywne picie powoduje niezwykłe gromadzenie się tłuszczu w komórkach narządu. Druga postać ALD, alkoholowe zapalenie wątroby, charakteryzuje się destrukcyjnym zapaleniem, które uszkadza lub zabija komórki wątroby. Trzecia postać ALD, marskość wątroby, charakteryzuje się stopniowym zastępowaniem zdrowej, funkcjonalnej tkanki wątroby bezużyteczną tkanką bliznowatą.Stłuszczenie wątroby

Zdecydowanie u  większości  osób z ustalonym wzorcem nadmiernego picia rozwinie się stłuszczenie wątroby. Ponieważ jednak stan zwykle nie powoduje zauważalnych objawów, często pozostaje niewykryty. Łagodne, umiarkowane lub ciężkie alkoholowe zapalenie wątroby dotyka aż jednego na trzech pijących. Możliwe oznaki jego obecności obejmują:

 • Ból brzucha
 • Nudności i wymioty
 • Żółtaczka
 • Wysoka temperatura ciała

Marskość

Aż u 20 procent wszystkich osób pijących intensywnie rozwinie marskość wątroby. Jednak zaburzenie to zwykle pojawia się tylko u osób z problemami alkoholowymi w przeszłości sięgającymi dekady lub więcej. Wiele objawów marskości wątroby jest takich samych, jak te związane z alkoholowym zapaleniem wątroby. Dodatkowe możliwe problemy to:

 • Powiększenie śledziony
 • Wodobrzusze (nietypowe nagromadzenie płynu brzusznego)
 • Nadciśnienie wrotne (wysokie ciśnienie krwi zlokalizowane w wątrobie)
 • Żylaki przełyku (krwawienie z żyły w przełyku)

Niewydolność nerek

Związane z wątrobą skutki przewlekłego alkoholizmu mogą również mieć znaczący szkodliwy wpływ na długoterminową czynność nerek. W szczególności poważne problemy spowodowane alkoholowym zapaleniem wątroby i marskością wątroby mogą wywołać formę niewydolności nerek zwaną zespołem wątrobowo-nerkowym. W wielu przypadkach ten stan jest najpierw ujawniany u hospitalizowanych pacjentów z wątrobą. W zaawansowanych stadiach może prowadzić do katastrofalnych skutków obejmujących niewydolność narządów na dużą skalę, niewydolność serca, śpiączkę i schyłkową niewydolność nerek.

Oprócz alkoholizmu długotrwałe działanie alkoholu na mózg obejmuje zmniejszenie wielkości poszczególnych neuronów i ogólne zmniejszenie masy narządu. Te zmiany mogą z kolei powodować ciągłe problemy z:

 • Regulacją snu
 • Zdolnością do regulacji temperatury ciała
 • Zdolnością kontrolowania funkcji mięśni
 • Zdolnością kontrolowania wahań nastroju
 • Zdolnością uczenia się lub korzystania z innych wyższych funkcji umysłowych

Zespół Wernicke-Korsakoff

W wyniku przewlekłego niedoboru witaminy B1 (tiaminy) u osób uzależnionych od alkoholu może rozwinąć się dwuczęściowy stan zwany zespołem Wernickego-Korsakoffa. Pierwszy etap tego stanu, encefalopatia Wernickego, powoduje uszkodzenie w dwóch krytycznych obszarach mózgu. Drugi etap, zespół Korsakoffa, zwykle rozwija się w następstwie encefalopatii Wernickego i wywołuje umiarkowaną do ciężkiej postać psychozy.

W sercach przewlekłych osób pijących alkohol długotrwałe działanie alkoholu na organizm może przybrać postać schorzenia zwanego kardiomiopatią alkoholową. Jest to forma niewydolności serca z objawami, które mogą obejmować:

 • Obrzęk brzucha
 • Problemy z oddychaniem
 • Uszkodzenie zastawki serca
 • Zakrzepy w ścianie serca
 • Niewyjaśniony wzrost masy ciała
 • Wysoka produkcja moczu
 • Nieregularne bicie serca

Z alkoholizmem związane są dwa szczególne typy nieregularności bicia serca: częstoskurcz komorowy (który wpływa na dwie komory dna narządu) i migotanie przedsionków (które wpływa na dwie górne komory).

Podsumowanie: Jaki wpływ ma alkoholizm na organizm?

Oczywiście alkoholizm może mieć poważne negatywne skutki dla systemów w całym ciele. W niektórych przypadkach odzyskanie tych efektów jest możliwe. Na przykład osoba, która ustanawia abstynencję od alkoholu, może potencjalnie odwrócić skutki stłuszczenia wątroby, alkoholowego zapalenia wątroby, a nawet marskości wątroby. Jednak po wejściu w życie niektóre fizyczne konsekwencje długotrwałego alkoholizmu mogą trwać przez całe życie.

Aktualne wytyczne dotyczące diagnozy problemów związanych z alkoholem grupują uzależnienie od alkoholu wraz z nieuzależnionym nadużywaniem alkoholu pod hasłem zaburzenia spożywania alkoholu. Obecne federalne statystyki alkoholizmu pokazują, że ponad 15 milionów Amerykanów cierpi na tę chorobę. Tylko ułamek osób dotkniętych chorobą jest odpowiednio leczonych. Ogólnie rzecz biorąc, ogólnokrajowe koszty opieki zdrowotnej związane z intensywnym piciem wynoszą ponad 20 miliardów dolarów rocznie. Po uwzględnieniu wszystkich innych czynników ekonomicznych roczne koszty wzrosną do około 250 miliardów dolarów.
Comment here