Zaburzenia emocjonalne – depresja i podobne.

Zaburzenia emocjonalne to obszerne pojęcie zawierające przeróżnego rodzaju zakłócenia postępowania, sposobu myślenia oraz nastroju człowieka.

Choroby, zaburzeniaPoradyUzależnienia

Dlaczego narkotyki uzależniają?

5/5 - (1 vote)

Narkomania to jedno z najpoważniejszych i zarazem najgroźniejszych uzależnień, które dotyczy w dużym stopniu ludzi młodych, często nieletnich. Problemy z tym związane zaczynają się niewinnie: może to być eksperymentowanie na imprezach lub próby radzenia sobie ze stresem. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że narkotyki to substancje silnie uzależniające, a ich przyjmowanie łatwo może zakończyć się śmiertelną chorobą. Dlaczego tak się dzieje?

Uzależnienie fizyczne

Uzależnienie od narkotyków może przybierać różne formy: fizyczną oraz psychiczną, które w zależności od indywidualnych uwarunkowań i przyjmowanych substancji występują w różnych konfiguracjach. Pod pojęciem uzależnienia fizycznego, zwanego również fizjologicznym, rozumiemy silne zapotrzebowanie organizmu na określoną substancję. Jeśli osoba uzależniona przestanie ją zażywać, pojawiają się symptomy charakterystyczne dla zespołu abstynencyjnego. Głód narkotyczny, np. w przypadku przyjmowania heroiny oraz innych opioidów, może objawiać się nudnościami, biegunką oraz dolegliwościami bólowymi. Reakcja ta jest spowodowana zmianami zachodzącymi w organizmie na skutek długotrwałego przyjmowania narkotyków. Zawarte w nich substancje psychoaktywne prowadzą bowiem do adaptacji komórek, przez co zaburzają prawidłowe funkcjonowanie organów, np. układu nerwowego. Z tego powodu w leczeniu narkomanii istotne znaczenie ma odwyk narkotykowy. Warto przy tym zaznaczyć, że fizyczne objawy abstynencyjne nie zawsze występują, czego przykładem jest uzależnienie od THC.

W książce Moniki Jagodzińskiej poznajemy reguły funkcjonowania różnych ośrodków odwykowych w Polsce. Ludzi, którzy tam mieszkają i poddają się leczeniu oraz ich terapeutów. To książka, dzięki której poznajemy życie, zmaganie uzależnieniem i walkę o lepszą przyszłość młodego mężczyzny i jego rodziny.KSIĄŻKA W OFERCIE SPRZEDAŻY – https://tylkorelaks.pl/903-uzalezniony-droga-do-trzezwosci.html

Uzależnienie psychiczne

Uzależnienie psychiczne od narkotyków sprowadza się do silnej, wewnętrznej chęci przyjmowania danej substancji, która z czasem zamienia się w przymus. Potrzeba coraz częstszego sięgania po daną używkę może mieć różne podłoże. Najczęściej powodem jest chęć ucieczki od stresu i problemów, pragnienie odnalezienia swojej tożsamości w grupie czy podniesienia swojej samooceny.

Nie bez znaczenia są też subiektywnie przyjemne doznania po zażyciu narkotyku. – Mówi przedstawiciel Ośrodka Terapii Uzależnień Trzeźwość w Łomży. – W zależności od przyjmowanej substancji może to być uspokojenie bądź pobudzenie, uczucie ciepła, obniżenie progu bólu, a nawet euforia. Warto jednak pamiętać, że odczucia te szybko mijają, a w ich miejsce pojawia się wzmożony niepokój, zmęczenie, rozdrażnienie, a nawet agresja. Chcąc przezwyciężyć te nieprzyjemne odczucia, osoba uzależniona sięga po kolejne dawki narkotyku, co tylko nakręca spiralę nałogu.

Potrzeba zażywania danej substancji staje się tak silna, że chory jest w stanie uciekać się do różnych sposobów, nawet przestępstw, by zdobyć narkotyk. W efekcie dochodzi do utraty kontroli nad swoim zachowaniem, która prowadzi nie tylko do fizycznego wyniszczenia organizmu, ale też do załamania sfery społecznej, uczuciowej i innych aspektów życia. Dlatego też tak ważna jest profesjonalna pomoc w leczeniu narkomanii.
Comment here